Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klinisk handledning

MedCUL erbjuder kurser som fokuserar på handledning av studenter under verksamhetsförlagd/verksamhetsintegrerad utbildning. 

Nedan hittar du en översikt över de kurser som ges för klinisk handledning och handledning i verksamhetsförlagd utbildning.

Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning

Kurserna nedan ges av Medicinska fakulteten i samarbete med MedCUL och ger högskolepoäng. Kurserna söks via antagning.se inför respektive termin.

Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning - aktivt, studentcentrerat lärande

Under kursen introduceras deltagarna bland annat till forskningsbaserade, användbara modeller för handledning och återkoppling samt professionellt förhållningssätt med utgångspunkt i aktivt lärande och med studentens lärande i centrum.

Antal poäng: 1,5 hp. Kursen ges höstterminen 2024. Mer information om kursen på Lunds universitets hemsida.

Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning - bedömning och återkoppling

Under kursen behandlas varför olika former av bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning används, hur och när de kan användas samt på vilket sätt användningen kan främja studenters lärande.

Antal poäng: 3 hp. Ges vårterminen 2025.

Handledning av studenter i VFU - handledningssamtalets betydelse för lärande och professionell utveckling

Under kursen behandlas relationen mellan handledare och handledd, olika typer av handledningssamtal och deras funktion samt hur och när de kan användas. Vidare diskuteras på vilket sätt relationsbyggande kan främja studenters lärande och professionella utveckling.

Antal poäng: 3 hp. Ges vårterminen 2024. Länk till kursplan.

Klinisk handledning av läkarstudenter

Denna kurs är tänkt för dig som är läkare som handleder läkarstudenter och som vill bredda och fördjupa din kompetens i klinisk handledning. Innehållet är utformat för att möta behov hos och vara relevant för studenter och handledare vid Läkarprogrammet vid Lunds universitet.

Klinisk handledning av läkarstudenter.

Klinisk handledning – att planera och leda handledning av studenter på en arbetsplats

Denna kurs är tänkt för dig som har eller kommer att ha ansvar för att planera studenters verksamhetsintegrerade lärande (VIL)/verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på din arbetsplats och stötta kollegor i att handleda och ge studenter återkoppling. Innehållet är utformat för att möta behov hos och vara relevant för studenter och handledare vid utbildningsprogram på Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Klinisk handledning – att planera och leda handledning av studenter på en arbetsplats

Kontakt

Kajsa Lamm
Universitetsadjunkt, MedCUL
kajsa [dot] lamm [at] med [dot] lu [dot] se (kajsa[dot]lamm[at]med[dot]lu[dot]se)