Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Principer för fördelning

Övergripande principer

De principer som styr fördelningen av medel är:

  • En verksamhet ska få ersättning i proportion till hur mycket man deltar i undervisningen.
  • Samtliga studenter ska ges likvärdiga förutsättningar att uppnå kursmålen.
  • Varje lärare som deltar i undervisningen ska ges samma förutsättningar.
  • Modellen ska vara tydlig och transparent. Den ska vara så detaljerad att den möjliggör prioriteringar av olika undervisningstyper samtidigt som den är så pass schabloniserad  att den är överblickbar.

Resursfördelningen sker enligt två principer: VIL (som anges i halvdagar) samt timmar (när det rör sig om undervisningsmoment, ledningsuppdrag, examination med mera).

Timmar

Timmar används för att beräkna undervisningsmoment som inte sker i själva sjukvårdsverksamheten (till exempel case, färdighetsträning, seminarium).

En undervisningstimme motsvarar 45 minuter. För varje undervisningstimme utgår dessutom tid för förberedelser i enlighet med arbetstidsavtalet för lärare.Generellt ersätts en timme föreläsning med totalt tre timmar (faktor 3, det vill säga 1 + 2 timmar) och övrig undervisning med faktor 2 (1 + 1 timme). 

Förutom undervisning i sal finns även andra uppdrag som ersätts med ett visst antal timmar, till exempel:

  • Handledning och bedömning av uppsatser.
  • Att skriva frågor till kunskapsprov.
  • Ledningsuppdrag på olika nivåer inom utbildningen.

Timbudget - mer information

VIL (verksamhetsintegrerat lärande)

VIL (verksamhetsintegrerat lärande) är de moment där studenten deltar i sjukvården. VIL delas upp i olika kategorier (till exempel avdelning eller mottagning) och redovisas i block om halvdagar (cirka 3-5 timmar). 

Kandidatmottagningar är specialfall av VIL och redovisas med det faktiska antalet undervisningstimmar samt förberedelsetid som bedöms från fall till fall.

VIL - mer information

Ersättning timmar och VIL

Ersättning utgår till den organisation som haft kostnader för undervisningsmomentet eller arbetsinsatsen. Det vill säga till den organisation där den undervisande personalen är anställd. (Lärare med förenad-/kombinerad anställning är ett specialfall, se ruta med information.)

Ersättningen till en verksamhet baseras på en schablonersättning per läkartimme, vilken multipliceras med det antal läkartimmar som verksamheten bidrar med (VIL räknas då om till timmar, enligt tabell). Alla sjukvårdsverksamheter får samma ersättning, men primärvården har valt att vikta ersättningen så att ersättningen för VIL blir lägre och ersättningen för timmar blir högre.

VIL - tabell

Ersättningen täcker inte sjukvårdens faktiska kostnader fullt ut.

Sjukvårdens faktiska kostnader - mer information
 

Kontakt

David Ganrot
Ekonom
david [dot] ganrot [at] med [dot] lu [dot] se

Förenad anställning

En lärare med förenad anställning (”kombinationsanställning”) är anställd hos både universitet och sjukvård. 

  • Ersättning baserad på timmar (undantaget kandidatmottagning som räknas som VIL men redovisas i timmar) betalas till lärarens institution.
  • Ersättning för deltagande i VIL betalas till sjukvården.  Grunden är att under VIL bedrivs sjukvård och därför anses läraren delta i VIL inom den sjukvårdsförlagda delen av sin tjänst.  Om en sådan lärare med sin kliniska chef kommer överens om att deltagandet i kandidatmottagning görs på lärarens universitetsarbetstid ska ersättningen för momentet tillfalla universitetet.