Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitetsdialoger

Universitetsledningens kvalitetsdialoger med fakulteten

Universitetsledning träffar varje år fakultetsledning vid utbildnings- och kvalitetsdialoger i syfte att följa upp kvalitetsarbetet rörande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Läs mer om universitetsledningens dialoger med fakulteterna (Medarbetarwebben)

Interna kvalitetsdialoger

Som en del av Medicinska fakultetens interna kvalitetsarbete genomförs årliga kvalitetsdialoger mellan fakultetsledning, studenter och programnämnder. Dialogerna syftar till att ge fakultetsledningen en överblick över de olika utbildningarna, deras förutsättningar, utmaningar och utveckling. Dialogerna ska även säkerställa och möjliggöra att utbildningsprogrammens kvalitetssäkringsarbete och utveckling synliggörs och följs upp.

Vägledning - Medicinska fakultetens kvalitetsdialoger för utbildning på grund och avancerad nivå (pdf 541 kB, ny flik)

 

Kontakt

Jenni Erlandsson
Kvalitetssamordnare
Medicinska fakulteten 
Kansli M
jenni [dot] erlandsson [at] med [dot] lu [dot] se (jenni[dot]erlandsson[at]med[dot]lu[dot]se)
+46 709 687 397
+46 46 222 72 05