Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jävsregler

Enligt förvaltningslagen är jäv en omständighet där en ledamot av ett beslutande organ som deltar i en överläggning eller ett föredragande kan antas brista i objektivitet vid sitt ställningstagande. Förvaltningslagen anger också att "den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, ska självmant ge sig tillkänna". Betygsnämndsledamöter och opponent ska därför vara helt fristående från både doktorand, handledare och projekt.

Medicinska fakulteten tillämpar Vetenskapsrådets (VR) jävsregler. Av VR's tillämpningar framgår följande:

  • Jäv föreligger vid vetenskapligt samarbete och samproduktion som ägt rum under den senaste fem årsperioden. En gemensam artikel är tillräckligt för att räknas som samproduktion.
  • Jäv kan föreligga under en längre tid än fem år om ett nära samarbete förekommit.
  • Doktorand- och handledarförhållande bedöms som jäv oavsett hur lång tid tillbaka samarbetet ägt rum.
  • Undantag från fem årsregeln kan göras vid samarbete i form av multicenterstudier, vilket bedöms från fall till fall.

Läs mer om fakultetens föreskrifter för jäv.
Läs mer om jävsreglerna på Vetenskapsrådets hemsida.