Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Perspektiv på bedömning

Perspektiv på bedömning är en av de valbara kurser som erbjuds för att uppnå tio veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

översikt över 10 veckors högskolepedagogisk utbildning med fokus på valbara kurser

Vem är kursen tänkt för?

För dig som undervisar vid Medicinska fakulteten och har läst minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Förkunskapskrav

För denna kurs krävs genomgångna kurser motsvarande fem veckors högskolepedagogisk utbildning, det vill säga Perspektiv på lärande och Perspektiv på kurs, eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna en möjlighet att diskutera och fördjupa sig i hur bedömning kan användas för lärande, av lärande och som lärande.

Omfattning och prestationskrav

Kursen omfattar 80 timmars arbete. För kursintyg krävs närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment samt godkända kursuppgifter. Samtliga kursmoment måste vara genomförda inom två år från kursstart.

Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs kunna

  • redogöra för regelverk kring rättssäker examination och ge exempel på hur detta konkretiseras i den egna verksamheten
  • utvärdera genomförandet av en examination samt resonera kring vikten av examinationsformer och utifrån analys identifiera faktorer som påverkar utfallet
  • kommunicera egna erfarenheter kring bedömning och sätta dessa i relation till aktuellt kunskapsläge i högskolepedagogik
  • analysera och tolka examinationsdata för att göra den digitala lärandemiljön ändamålsenlig
  • reflektera kring den egna rollen som lärare och/eller examinator i bedömningssituationen inklusive jämställdhet, likabehandling och hållbarhet

Vi diskuterar varför bedömning skall ske, vad bedömningen inkluderar och hur vi väljer att genomföra den. Vidare fokuserar vi på när och var bedömningen sker samt vem som ansvarar och genomför bedömningen. Regelverk för rättssäker examination och hur olika former av bedömning kan användas diskuteras också.

Kursen inleds med tre dagars kursträff och följs av planering och eget arbete. Därefter träffas vi åter under två dagar innan arbetet slutförs och presenteras. Mellan kursträffarna ingår läsning av artiklar.

Kursdatum höstterminen 2024

DatumTid
22 oktober13:00-16:30
23 oktober13:00-16:30
5 november13:00-16:30
6 november13:00-16:30
14 november8:30-16:30
20 november13:00-16:30
27 november13:00-16:30

Alla kursträffar är obligatoriska. Kursen omfattar 80 timmars arbete inklusive såväl schemalagd tid som eget arbete.

Lokal: Forum Medicum, Sölvegatan 19

Kursen är full. Kontakta Kajsa Lamm (kajsa [dot] lamm [at] med [dot] lu [dot] se (kajsa[dot]lamm[at]med[dot]lu[dot]se)) för plats på reservlista.

Kursdatum våren 2025

25 March - 29 April.
This course will be taught in English. For more information and application, see Perspectives on Assessment.

Kurstillfälle som inte samlat tillräckligt många deltagare kan komma att ställas in.

Formellt är kursen att betrakta som personalutbildning och ger därför inga högskolepoäng. Godkänd kurs kan åberopas vid bedömning av högskolepedagogisk kompetens vid Lunds universitet. Om man vill tillgodoräkna sig kursen i något sammanhang (till exempel annat universitet) är det den instansen som ska avgöra om kursen kan anses motsvara ett visst antal poäng.

Kontakt

Kajsa Lamm
Universitetsadjunkt, MedCUL
kajsa [dot] lamm [at] med [dot] lu [dot] se (kajsa[dot]lamm[at]med[dot]lu[dot]se)