Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inrättande och avveckling av utbildning

Innan ett nytt utbildningsprogram inrättas vid fakulteten gör universitetet en prövning för att utreda om utbildningen har de förutsättningar som krävs för att bli en del av utbildningsutbudet. Medicinska fakulteten utgår i dessa fall ifrån Lunds universitets övergripande handläggningsordningar och riktlinjer.

Fakulteten utgår ifrån bland annat hur utbildningen är anpassad till studenters och arbetsmarknadens behov, finansiering, och vilken koppling som finns till forskning inom ämnet.

Beslut om nedläggning av utbildningsprogram måste också fattas på väl genomtänkta grunder. Exempelvis måste hänsyn tas till studenterna som befinner sig i utbildningen, men också till universitetets utbud och uppdrag som helhet.

Utbildningsplaner och kursplaner

Medicinska fakulteten säkerställer uppgifter i kurs-och utbildningsplaner med stöd av LU:s fastställda tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner samt utbildningsplaner. 

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplaner och har delegerat fastställande av kursplaner till respektive programnämnd (enligt GUN:s arbetsordning). Delegationsnivån för revidering av kurs- respektive utbildningsplaner ligger på samma delegationsnivå.

Inrättade utbildningar

Sexårigt läkarprogram

Regeringen beslutade om en ändring i Högskoleförordningen som trädde i kraft 2019-07-01. Ändringen innebär att läkarutbildningar som startar efter 2021-06-30 ska omfatta sex års heltidsstudier (360 hp), till skillnad från tidigare fem och ett halvt år (330 hp). En omfattande ansökan skickades in till UKÄ om tillstånd att utförda examen för ny läkarutbildning som beviljades av UKÄ.

Kontakt

Jenni Erlandsson
Kvalitetssamordnare
Medicinska fakulteten 
Kansli M
jenni [dot] erlandsson [at] med [dot] lu [dot] se (jenni[dot]erlandsson[at]med[dot]lu[dot]se)
+46 709 687 397
+46 46 222 72 05