Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Timbudget

Ersättning för exempelvis undervisningsmoment, examination och ledningsuppdrag baseras på det antal timmar som läraren/läkaren uppskattas använda för att genomföra momentet/uppdraget.

Förberedelsetid

För varje undervisningsmoment antas den som utför momentet behöva förbereda sig. Därför utgår ersättning både för tiden det tar att genomföra undervisningen men också en förberedelsetid. Principerna för detta följer universitetets lärartidsavtal, se tabellen nedan.

Förberedelsetid ska användas för att förbereda och utveckla det aktuella lärandemomentet.Men det kan även innehålla mer generell planering och utveckling av till exempel undervisningen inom ett kliniskt ämne. 

  • För universitetsanställda är förberedelsetiden personlig. 
  • För regionanställda kan verksamheten planera arbetet så att den totala förberedelsetiden som erhålls för ett ämne fördelas till ett mindre antal personer som då får ett ansvar för att utveckla ämnet. Medarbetare ska ges tillgång till förberedelsetiden inom ramen för sin ordinarie arbetstid så att de kan bidra till utvecklingen av ämnet.  

Särskilda utvecklingsmedel

För mer genomgripande utvecklingsarbete av till exempel lärandematerial, lärandemoment eller upplägg kan lärare efter godkännande av kursansvariga ansöka om utvecklingsmedel. Dessa beviljas då som timmar till den verksamhet där de personer som ska genomföra arbetet är anställda.

Förberedelsetid för olika undervisningsuppdrag
TimbudgeteringFörberedelsetidSpecificering
Case1 timme per undervisningstimmeStudentaktiv undervisning och den bärande pedagogiken. Dessa ska representera och tydliggöra kursens medicinska kunskap. Det ska finnas färdigskrivna case med studieinstruktioner till studenter. Studenter ska ha läst på inför casetillfället.
Föreläsning2 timmar per undervisningstimmeEn föreläsning ges en gång per termin.
Gruppundervisning1 timme per undervisningstimmeAnnan typ av gruppundervisning än case, t ex färdighetsträning och seminarier.
KandidatmottagningMax 1 timme per undervisningstimmeRäknas som VIL, men ska timbudgeteras. Ska ange antal timmar som en läkare aktivt handleder kandidatmottagning. Patienturvalet ska styras av studentens behov. Studenten ska få återkoppling och observation ska noteras i QPS minst en gång per pass. En kandidatmottagning ska i princip ordnas för minst tre studenter samtidigt. Kursansvarig och verksamhetschef fastställer förberedelsetid, då den kan variera mellan olika typer av kandidatmottagning och verksamhet.
LedningsuppdragIngenSe förteckning över de olika ledningsuppdragens ansvar

Ämnesansvar

Utöver förberedelsetiden så ges ytterligare ett antal timmar för uppdrag som ämnesansvarig. Storleken baseras på ämnets omfattning. Detta ska tillsammans med förberedelsetiden möjliggöra planering och utveckling av ämnets lärandemoment.

Annan timbudgetering

Utöver ovan beskrivna undervisning och ledning har lärare/läkare även andra arbetsuppgifter åt programmet. Det handlar då ofta om examination, exempelvis bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, OSCE-stationer samt konstruktion av frågor till kunskapsprov. Ersättning för dessa insatser fördelas enligt uppskattad tidsåtgång till den verksamhet där läraren/läkaren är anställd.

Ett annat exempel är handledning och bedömning av projektarbeten.

Läs mer om ersättning till uppsatshandledare och -bedömare

Kontakt

David Ganrot
Ekonom
david [dot] ganrot [at] med [dot] lu [dot] se