Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tävla om pris för internationalisering

Sveriges medicinska fakulteter instiftade gemensamt, med start år 2017, ett pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet med priset är att uppmuntra lärare och lärarlag och annan undervisande personal vid de medicinska fakulteterna att arbeta för ökad internationalisering inom utbildningarna.

'Pristagare blir den lärare eller annan undervisande personal som inom de tre senaste åren genomfört en framstående insats för ökad internationalisering av högre utbildning. Insatsen ska ha tillfört utbildningen en internationell dimension och bidragit till att öka studenters globala kunskapsperspektiv. Exempel kan vara utveckling av virtuella internationella undervisningsmoment eller en ny erfarenhet av undervisning i det internationella klassrummet eller initiativ som främjat student- eller lärarmobilitet.

Priset som är på 140 000 kronor delas ut vartannat år. Nästa prisutdelning blir våren 2024. 

Nominering och val av pristagare

Vem kan nominera?

  • Anställda, studenter och personer anknutna till universiteten är välkomna att nominera lärare, lärarlag eller annan undervisande personal inom sin fakultet.
  • Det är också möjligt att nominera sig själv.
     

När kan man nominera?
1 februari - 29 februari 2024. Tänk på att det är bra att diskutera nomineringen med personen som nomineras.

Nominera pristagare (webbformulär)

Val av pristagare

  • En nomineringskommitté vid respektive medicinsk fakultet väljer var sin lokal kandidat till priset.
  • Förslagen presenteras för den centrala priskommittén, som slutligen utser pristagare.
  • Priset beslutas och tillkännages vid det årliga dekanmötet under våren. Dekanmötet 2024 hålls i 11-12 april.

Efter avslutad process publiceras de nomineringar som valts ut från respektive lärosäte för att visa på goda exempel på internationalisering.

Mer information

Ramverk (PDF 1 MB, ny flik)

Bilaga - de fem kriterierna (PDF 28 KB, ny flik)

Kontakt

Maria Sjöström
Internationell koordinator
+46 46 222 14 98
maria [dot] sjostrom [at] med [dot] lu [dot] se (maria[dot]sjostrom[at]med[dot]lu[dot]se)