Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examinationskommittén PNL

Examinationskommittén ansvarar för kontrollen av studenternas måluppfyllelse. Kommittén ansvarar även för utvärderingar av kurser och ska ge övergripande sammanställningar och analyser av examinationsresultat och utvärderingar. Examinationskommittén består av examinatorerna, temaansvariga, student- och övriga representanter.

Nämnden har delegerat till examinationskommittén att utveckla frågor som rör examination, såsom kvalitetssäkring av validitet och måluppfyllelse, och programövergripande principer.

Examinationskommittén sammanträder två gånger per termin.

Examinationskommittén

Examinationskommittén består av samtliga examinatorer, temanasvariga för VF och PU, representant för MedCUL samt 2 studentrepresentanter med eventuella suppleanter.

Examinationskommitténs ordförande ska vara disputerad lärare vid fakulteten och ha minst 10 veckors utbildning i högskolepedagogik. Kommitténs ordförande ska ha fördjupad kunskap rörande examinationsmetoder och kvalitetssäkring av dessa och kontinuerligt fortbilda sig inom området. Kommitténs ordförande utses av nämndordförande efter samråd med ordförande i GUN.

 • tillser att examinationerna genomförs på ett rättssäkert sätt.
 • bereder förslag till nämnden om övergripande riktlinjer och principer för examination.
 • ansvarar för programövergripande sammanställning av examinationsresultat och utvärderingar.
 • identifierar områden i behov av utveckling och tillser att utveckling sker i det fall det är examinationerna som behöver utvecklas.
 • bedriver omvärldsbevakning och driver utvecklingsarbete i enlighet med aktuella kunskapsläget.

Kommitténs ordförande företräder kommittén mellan sammanträdena och hanterar de ärenden inom kommitténs ansvarsområden som inte kan invänta ett sammanträde. Kommitténs ordförande föreslår examinatorer i samråd med nämndordförande. Kommitténs ordförande ingår i nämndberedning och kursplansberedning

Examinator

Examinator ska vara disputerad lärare vid fakulteten och ha minst 10 veckors utbildning i högskolepedagogik.

Examinator utses av nämnden efter förslag från examinationskommitténs ordförande efter samråd med nämndordförande. Examinator kan inte vara kursansvarig.

 • ansvarar för att examinationer planeras i god tid.
 • leder genomförandet examinationen på det sätt som beskrivs i kursplanen och i enlighet med rådande övergripande principer och riktlinjer.
 • ingår i läkarprogrammets examinationskommitté.
 • ansvarar för att examinationsuppgifter genomgått kvalitetskontroll enligt rådande övergripande riktlinjer.
 • ansvarar för att lärare som deltar i bedömningar baserade på direkt observation, exempelvis OSCE och VFU är samtränade och förtrogna med gällande kriterier.
 • definierar, tillsammans med kursansvarig, vilka bedömningar som utifrån kursplanen ska göras under VFU.
 • ansvarar för utvärdering och kvalitetskontroll av validiteten i de tolkningar och beslut som utgår från resultatet av examinationen.
 • ansvarar för dokumentation och analys av måluppfyllelsen baserat på examinationsresultatet och att detta rapporteras tillbaka till kursansvarig och examinationskommittén.
 • ansvarar för att kursutvärderingar genomförs varje termin samt att resultaten sammanställs och presenteras för studenter, kursansvarig och examinationskommittén.
 • ansvarar för att utvärderingar av kliniska placeringar görs i samverkan med studenter och berörd sjukvårdsorganisation samt presenteras för studenter, kursansvarig, berörd sjukvårdsorganisation och examinationskommittén.
 • följer med i kunskapsfronten rörande examinationsmetoder och kvalitetssäkring av dessa.
 • yttrar sig om tillgodoräknanden med anledning av tidigare studier.
 • beslutar om tillgodoräknande av kursen eller delar av kursen vid internationella utbyten.

Kontakt

Björn Rosengren
Ordförande
bjorn [dot] rosengren [at] med [dot] lu [dot] se (bjorn[dot]rosengren[at]med[dot]lu[dot]se)

Jessica Lindell
Utbildningskoordinator
jessica [dot] lindell [at] med [dot] lu [dot] se (jessica[dot]lindell[at]med[dot]lu[dot]se)
+ 46 46 222 44 48