Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Verksamhetens ansvar

En klinisk verksamhet/enhet som tar emot läkarstudenter på verksamhetsintegrerat lärande (VIL) förbinder sig att säkerställa nedanstående punkter. De är baserade på nationella kriterier för universitetssjukvårdsenheter avseende läkarutbildning.

1. Den personal som regelbundet deltar i VIL för läkarstuderande har erforderlig pedagogisk handledarutbildning.

2. Vid verksamheten/enheten erbjuds alla läkarstuderande en namngiven handledare under VIL som de kan vända sig till.

Denna person bör vara den som är ämnesansvarig och/eller amanuens om det finns en utsedd sådan. Verksamhetsledning bistår vid behov att identifiera ämnesansvariga och eventuellt amanuenser i verksamheten. Vidare ska verksamhetens ledning följa upp att dessa har studentkontakt och för studenterna presenterar sig som namngiven handledare.

3. Personal som handleder läkarstudenter följer handledarinstruktionerna.

Verksamhetsledningen säkerställer att ämnesansvarig får utrymme regelbundet, minst en gång per termin, att informera läkarna inom verksamheten om vad som gäller för handledning av läkarstudenter inom verksamheten. I medarbetarsamtal med läkare ska handledning av läkarstudenter ingå som fast punkt.

4. Läkarutbildningens lärandemål för VIL är kända av personal som handleder läkarstudenter.

Verksamhetsledningen ger regelbundet ämnesansvarig möjlighet att informera personalen om målen för VIL. Ledningen bör tydliggöra att det är viktigt.

5. Kursutvärderingar och uppföljningar under VIL används i förbättringsarbetet.

Verksamhetsledningen har regelbunden dialog med ämnesansvarig och följer då bland annat upp om kursvärdering och eventuella lokala formativa utvärderingar ger anledning till åtgärder inom verksamheten.