Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forum kvalitet - fakultetens kvalitetskonferens

Som en en central del i Medicinska fakultetens kvalitetsarbete hålls konferensen "Forum kvalitet" som syftar till erfarenhetsutbyte samt stöd och inspiration inför nästkommande års tema i utvärderingscykeln.

Teman som lyfts är sammanlänkade med kvalitetsdialogerna och utbildningsutvärderingarna och kan exempelvis vara jämställdhet, internationalisering, breddad rekrytering.

Preliminära teman under 2019-2023: 

2019 Internationalisering

2020 Breddad rekrytering/breddat deltagande

2021 Digitala stöd (QPS/Canvas)

2022 Studentinflytande

2023 QPS (Quality and Progress System) i kvalitetsarbetet - genomförande i ALC (Active Learning Classroom) 

Forum kvalitet är även ett sätt att samarbeta kring och delge erfarenheter kring utbildningsutvärderingarna som sker internt. 

Forum kvalitet planeras och anordnas av kanslipersonal och MedCuL samt involverar representanter/avdelningar som har god kunskap inom det aktuella området. 

 

Kontakt

Jenni Erlandsson
Kvalitetssamordnare
Medicinska fakulteten 
Kansli M
jenni [dot] erlandsson [at] med [dot] lu [dot] se (jenni[dot]erlandsson[at]med[dot]lu[dot]se)
+46 709 687 397
+46 46 222 72 05