Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationella kommittéer

Fakultetsledningen har ett särskilt ansvar för att leda det strategiska internationaliseringsarbetet vid fakulteten. Vice dekan för internationalisering och fakultetens representant i Lunds universitets internationella råd är David Gisselsson Nord.

Om kommittéerna och rådet

Varje utbildningsnämnd vid Medicinska fakulteten har en internationell kommitté som ansvarar för internationella möjligheter för både studenter och anställda.

Dessa kommittéer har i uppdrag att verka för genomförandet av Medicinska fakultetens handlingsplan för internationalisering av utbildning på grund- och avancerad nivå, i samråd med den Internationella avdelningen och programledningar.

De internationella kommittéerna lyder under programnämnderna (PN-ORR, PNL, PNM och PNR).

Utöver dessa kommittéer finns även ett övergripande internationellt råd med uppdrag att bevaka och hantera internationellt strategiska frågor som rör hela fakulteten.

Besök kommittéernas och rådets sidor

Relaterad information

Dokumenten nedan öppnas i ny flik.

Internationella avdelningen

Internationella avdelningen samordnar det strategiska internationaliseringsarbetet vid Medicinska fakulteten. Avdelningen bistår utbildningsprogrammen på samtliga nivåer i hanteringen av student- och lärar/personalmobilitet och samarbetsavtal. 

Internationella avdelningen (fakultetens externa webbplats)


Sektionen Externa relationer

Sektionen Externa relationer tillhör universitets centrala förvaltning och skapar förutsättningar i verksamheten för internationalisering av studenter och anställda. I uppdraget ingår även att kommunicera universitetets utbildningsutbud och möjligheter, såväl nationellt som internationellt.

Sektionen Externa relationer (Lunds universitets cenrala webbplats)