Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Perspektiv på kurs

Perspektiv på kurs är en av de kurser som behövs för lärartjänst vid fakulteten.

översikt 10 veckors högskolepedagogisk utbildning med fokus på perspektiv på kurs

Vem är kursen tänkt för?

  • För dig som undervisar eller ska undervisa studenter vid Medicinska fakulteten
  • För dig som ska söka lärartjänst vid Medicinska fakulteten

Förkunskapskrav

För behörighet krävs Perspektiv på lärande eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att förbereda deltagarna för uppgiften att påta sig ett kursansvar, ge tillfälle att fördjupa sina kunskaper inom framförallt lärande och kursplanering samt att fördjupa sig i högskolepedagogisk litteratur. Ytterligare ett syfte är att deltagarna, genom den individuella uppgift som ingår i kursen, får möjligheter att utveckla den egna undervisningen.

Omfattning och prestationskrav

Kursen omfattar sammanlagt 120 timmars arbete. För godkänd kurs krävs närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment samt genomförda och godkända kursuppgifter. Samtliga kursmoment måste vara genomförda inom två år från kursstart.

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs kunna

  • analysera en kurs på högskolenivå inom det egna ämnesområdet avseende dess mål, arbetsformer, examination och utvärdering utifrån relevant pedagogisk litteratur
  • formulera kursmål och utifrån dessa planera och argumentera för arbetsformer, bedömning och utvärdering med stöd i pedagogisk teori och inom befintliga ramverk
  • identifiera faktorer som karaktäriserar inkluderande pedagogik
  • reflektera över lärandemiljöns betydelse för lärandet
  • förklara vad självstyrt lärande kan innebära och hur ett portfolioverktyg kan stödja det
  • kunna tillvarata egna och andras erfarenheter samt kommunicera relevanta resultat av eget pedagogiskt utvecklingsarbete till kollegor

Kursen baseras på ett antal kärnbegrepp med relevans för kursdesign: självstyrt lärande, bedömning, kunskapssyn och lärandemiljöer samt pedagogiskt ledarskap. Moment om målformulering, val av pedagogiska arbetsformer samt bedömning ingår. Kursen bygger på högskolepedagogisk litteratur och forskning.

Kursen ges i sal. Moment av presentationer, gruppdiskussioner och auskultation ingår. Deltagarna kommer att arbeta med ett pedagogiskt utvecklingsprojekt för den egna undervisningen under kursen. Under kursens gång samlas genererat material i en portfölj. Inför varje kurstillfälle ingår förberedelser. Arbetet sker i stor omfattning i grupper som håller ihop under hela kursen.

Kursomgång höstterminen 2024

September 2 - October 17.
This course will be taught in English. For more information and application, see Perspectives on Course Design. 

Kursomgång vårterminen 2025

DatumTid
27 januari13:00-16:30
28 januari13:00-16:30
11 februari13:00-16:30
25 februari13:00-16:30
26 februari13:00-16:30
6 mars13:00-16:30
19 mars13:00-16:30

Alla kursträffar är obligatoriska. Några uppgifter genomförs i kursplattformen före den första schemalagda kursträffen. Närvaro på kursträffarna omfattar cirka 35 timmar och eget arbete cirka 85 timmar.

Ansök här till kursen.

Kurstillfälle som inte samlat tillräckligt många deltagare kan komma att ställas in.

Formellt är kursen att betrakta som personalutbildning och ger därför inga högskolepoäng. Godkänd kurs kan åberopas vid bedömning av högskolepedagogisk kompetens vid Lunds universitet. Om man vill tillgodoräkna sig kursen i något sammanhang (till exempel annat universitet) är det den instansen som ska avgöra om kursen kan anses motsvara ett visst antal poäng.

Kontakt

Kajsa Lamm
Universitetsadjunkt, MedCUL
kajsa [dot] lamm [at] med [dot] lu [dot] se (kajsa[dot]lamm[at]med[dot]lu[dot]se)