Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Styrelsen för institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Styrelsens sammansättning

Mandatperiod 1 januari 2022–31 december 2024

Ordinarie lärarrepresentanter

Patrik Midlöv, prefekt och ordförande
Gunnar Engström
Marju Orho Melander
Martin Stafström
Kristina Sundquist
Martin Lindström
Oskar Hansson
Cecilia Svedman 

Suppleanter lärarrepresentanter

Bodil Ohlsson
Carl Johan Wingren
Isabel Goncalves 

Ordinarie representant – sjukvårdsanställd forskare/lärare

Anders Christensson

Suppleant – sjukvårdsanställd forskare/lärare

Daniel Agardh

Ordinarie ledamot – studentrepresentant

Vakant

Suppleant – studentrepresentant

Vakant

Ordinarie ledamot – doktorandrepresentant

Ylva Bengtsson

Suppleant – studeranderepresentant för doktorandutbildning

Vakant

Ordinarie representanter för övrig personal

Jacqueline Postma
Marketa Sjögren
Karl Bacos 

Suppleanter representanter för övrig personal

Anna Wendt

Närvaro- och yttranderätt

Ställföreträdande och biträdande prefekter

Anette Agardh
Elisabet Londos

Administrativ chef

Katarina Westrin Sjöberg

Huvudskyddsombud

Johan Lind

HMS-kommittén

Marju Orho Melander

Kommunikatör

Tove Gilvad

Sammankallande prefekt

Patrik Midlöv

Kommande möten

Styrelsemöten våren 2024:

14 mars, 13.15–15.15

27 maj, 13.15–15.15