Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Budget och återrapportering (infrastruktur)

Budgetäskande ALF-medel för infrastruktur

Budgetäskande ska ha inkommit till ALF-kansliet senast den 15 maj året före tilldelningsåret..

Budgetäskandet ska besvara följande frågor:

 • Hur mycket ALF-medel äskas och för vilken period?
 • I övrigt ska budgetäskandet besvara samma frågor som återrapporteringen nedan.

Återrapportering

Återrapportering ska ha inkommit till ALF-kansliet senast den 31 mars året efter det tilldelningsår återrapporteringen avser.

Återrapporteringen ska besvara följande frågor:

Intäkter

 • Hur mycket ALF medel har erhållits tilldelningsåret?
 • Hur ser brukarfinansiering av verksamheten ut, det vill säga antal kunder/brukare samt ersättning (i kronor) från dessa?

Finns det annan finansiering till verksamheten? I så fall, vilken finansiär och vilket belopp?

Kostnader

 • Vad uppgår verksamhetens kostnader till, inklusive:
  - specifikation av personal (namn, titel, tjänsteomfattning, anställning inom Lunds universitet eller  Region Skåne samt finansiering) 
  - lokaler (hus, yta i kvadratmeter, lokalkostnad) 
 • Vilka investeringar har gjorts under året och vilka investeringar planeras nästa år?
 • Vad är plan och målsättning för nästa år?

Till återrapporteringen ska följande bifogas

 • Resultaträkning
 • Verksamhetsrapport, större händelser under året, antal publikationer etc

Kontakt

Karin Frankel
Medicinska fakultetens kansli
karin [dot] frankel [at] med [dot] lu [dot] se (karin[dot]frankel[at]med[dot]lu[dot]se)