Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kontakt forskarutbildningen

Forskarutbildningskansliet

Forskarutbildningskansliet sköter den administrativa delen av forskarutbildningen. Vi administrerar antagningar, kurser, disputationer, resebidrag, studiefinansiering samt ansvarar även för information på hemsidan, remisser och andra övergripande frågor som rör utbildningen på forskarnivå.

Har ni några frågor får ni gärna kontakta kansliet, lättast når ni oss via e-post.

 

Emma Idman

Forskningsadministrativ chef

Emma [dot] Idman [at] med [dot] lu [dot] se
+46 46 222 72 18

Övergripande administrativt ansvar för fakultetens forskarutbildning.

 

Anette Saltin

Forskarutbildningskoordinator

anette [dot] saltin [at] med [dot] lu [dot] se (Anette[dot]Saltin[at]med[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 49 26

Antagning till forskarutbildning, individuell studieplan, resebidrag för forskarstuderande, studiefinansiering, disputationer. Sekreterare i forskarutbildningsnämnden.

 

Madeleine Nyström

Forskarutbildningskoordinator

phdcourses [at] med [dot] lu [dot] se (phdcourses[at]med[dot]lu[dot]se)

Administrerar kurser på forskarutbildningsnivå.

Maria Sjöström

Internationell koordinator


maria [dot] sjostrom [at] med [dot] lu [dot] se (Maria[dot]Sjostrom[at]med[dot]lu[dot]se )

+46 46 222 14 98

Koordinator för internationella frågor rörande utbildning på forskarnivå.

Jan Lexell

Studiekoordinator för forskarutbildningen


+46 46 222 19 91

Uppdrag som studiekoordinator med ansvar för att samordna och koordinera kurser på forskarutbildningsnivå samt leda arbetsgruppen för kvalitetssäkring. 

Forskarutbildningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden arbetar på delegation från fakultetsstyrelsen och handlägger ärenden rörande fakultetens utbildning på forskarnivå. Forskarutbildningsnämnden beslutar bl a om antagningar och disputationer samt fördelar resebidrag och studiefinansiering.

 

Karin Jirström

Professor, vice-dekan
Ordförande i Forskarutbildningsnämnden                                                                                                             

karin [dot] jirstrom [at] med [dot] lu [dot] se (Karin[dot]Jirstrom[at]med[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 08 29, +46 727 22 14 15

Beredningsgruppen för forskarutbildningskurser

Jan Lexell, studiekoordinator (sammankallande)
Karin Leandersson, professor
Madeleine Nyström, forskarutbildningskoordinator
Tyra Bremborg, doktorandrepresentant (utsedd av MDR)

Medicinska fakultetens internationella råd (MIR):

Anja Meissner, universitetslektor
Anette Agardh, professor
Predrag Bakic, docent
Göran Jönsson, professor
Rafsan Ahmed, doktorandrepresentant (utsedd av MDR)

Granskningsgrupp för avhandlingsmaterial

Göran Karlsson, universitetslektor (sammankallande)
Karin Leandersson, professor
Jan Lexell, professor
Anette Saltin, forskarutbildningskoordinator
Vakans, doktorandrepresentant
Jan Astermark, professor, adjungerad under hösten 2023
Olga Göransson, professor, adjungerad under hösten 2023
Elisabet Englund, adj professor, adjungerad under hösten 2023               

Institutionernas forskarutbildnings-organisation

På varje institution finns det en biträdande prefekt för utbildning på forskarnivå. Den biträdande prefekten arbetar på delegation från prefekten och är en institutionell resurs som skall tillvarata doktorandernas intressen och underlätta handledarnas och institutionsledningens hantering av forskarutbildningsfrågor.


Inst för experimentell medicinsk vetenskap

Olga Göransson
Biträdande prefekt
+46 46 222 95 52
Olga [dot] Goransson [at] med [dot] lu [dot] se (Olga[dot]Goransson[at]med[dot]lu[dot]se) 

Jens Nilsson
Administratör
+46 46 222 77 88
jens [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se (Jens[dot]Nilsson[at]med[dot]lu[dot]se)


Inst för hälsovetenskaper

Eva Ekvall Hansson
Biträdande prefekt
+46462221986
eva.ekvall_hansson@med.lu.se

Stina Elfverson
Administratör
+46 46 222 19 42
stina [dot] elfverson [at] med [dot] lu [dot] se (Stina[dot]Elfverson[at]med[dot]lu[dot]se)


Inst för kliniska vetenskaper, Lund

Stefan Hansson
Biträdande prefekt
+46 46 222 30 11
Stefan [dot] Hansson [at] med [dot] lu [dot] se (Stefan[dot]Hansson[at]med[dot]lu[dot]se)

Helén Åkesson
Administratör
+46 46 222 89 62
Helen [dot] Akesson [at] med [dot] lu [dot] se (Helen[dot]Akesson[at]med[dot]lu[dot]se)


Inst för kliniska vetenskaper, Malmö

Anette Agardh
Biträdande prefekt
+46 40 39 13 38
Anette [dot] Agardh [at] med [dot] lu [dot] se (Anette[dot]Agardh[at]med[dot]lu[dot]se)

Kerstin Troein
Administratör
+46 40 39 14 00
Kerstin [dot] Troein [at] med [dot] lu [dot] se (Kerstin[dot]Troein[at]med[dot]lu[dot]se)


Inst för laboratoriemedicin

Marcus Järås
Biträdande prefekt
+46 723 87 36 03
Marcus [dot] Jaras [at] med [dot] lu [dot] se (marcus[dot]jaras[at]med[dot]lu[dot]se)

Sebastian Goksör
Administratör
+46 46 222 15 16
sebastian [dot] goksor [at] med [dot] lu [dot] se (sebastian[dot]goksor[at]med[dot]lu[dot]se)


Inst för translationell medicin

Christopher Rääf
Biträdande prefekt
+4640331145
christopher [dot] raaf [at] med [dot] lu [dot] se

Diana Vaduva
Administratör
+46 40 39 10 67
diana [dot] vaduva [at] med [dot] lu [dot] se (Diana[dot]Vaduva[at]med[dot]lu[dot]se)