Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Efter disputation

Examensbevis

När en doktorand har disputerat, och när protokollet från betygsnämndens sammanträde kommit fakultetskansliet tillhanda samt alla moment för doktorsexamen är uppfyllda utfärdas examensbevis.

Fakulteten har rätt att utfärda bevis om Doktor i medicinsk vetenskap och Licentiat i medicinsk vetenskap. Examensbevisen för såväl doktorsexamen som licentiatexamen ska undertecknas av vicedekan med ansvar för utbildning på forskarnivå. I examensbeviset framgår bland annat avhandlingens titel samt vilka forskarutbildningskurser som ingår i examen. Utöver examensbeviset utfärdas ett s.k. Diploma supplement som beskriver doktorsexamens plats i det svenska utbildningssystemet.

Handläggningstiden är normalt 2-3 veckor.

Doktorspromotion

Alla som under läsåret avlagt doktorsexamen inbjuds att låta promovera sig vid Lunds universitets årliga promotionshögtid. Många uppskattar att vara med om promotionsfestligheten, vilken brukar äga rum sista fredagen i maj. Då belönar universitetet dem som genomgått utbildning på forskarnivå och försvarat en doktorsavhandling. Vid samma tillfälle hyllar universitetet framstående forskare från andra universitet och andra personer, genom att utse dem till hedersdoktorer. Som en hyllning till tidigare generationer promoverar man till jubeldoktorer dem som för 50 år sedan fick sin doktorstitel. Vid promotionen utdelas lärdomens insignier: ringen, hatten/lagerkransen och diplomet.

Promoveringsexpeditionen lämnar information om de praktiska arrangemangen kring proceduren.

Promoveringsexpeditionen kontaktar alla som disputerat eller avser att disputera under läsåret om de önskar delta i promotionen. Detaljerad information om allt som rör promotionen utsändes från promotionsexpeditionen till dem som anmäler sig som promovendi.

Promoveringen är inplanerad enl nedan kommande år, mer info på Lunds universitets sida om doktorspromotion:

2024 - fredagen den 31 maj
2025 - fredagen den 23 maj
2026- fredagen den 29 maj

Kontakt

promotionsexp [at] rektor [dot] lu [dot] se (promotionsexp[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Hattmakeriet i Malmö som tillverkar och levererar doktorshattar, 040-511320 eller 0704-837615.

Universitetets akademiska högtider