Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsetik onlineutbildning på engelska

Bakgrund

Onlineutbildning i forskningsetik är ett gemensamt initiativ mellan de sju medicinska fakulteterna i Sverige, som har utvecklat en webbutbildningsmodul för att öka medvetenheten om forskningsetik och för att betona etiskt uppförande i forskning.

Mål

Syftet är att ge en överblick över forskningsetik och att introducera etiska riktlinjer och regler som forskare i Sverige är skyldiga att följa.

Vem ska ansöka?

"Research Ethics for Postdocs and Researchers in Medicine" vänder sig till forskarstuderande som har sin doktorsexamen från ett land utanför Sverige och planerar att bedriva forskning inom hälso- och sjukvård i Sverige.

Men den är också utvecklad för att vara relevant för andra forskare inom dessa områden som vill uppdatera sina kunskaper om forskningsetik.

Utbildningen är öppen för postdoktorer och forskare i medicin vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet samt affilierade forskare.

Ansökan

Ansök till kursen genom att skicka e-post till phdcourses [at] med [dot] lu [dot] se (phdcourses[at]med[dot]lu[dot]se).