Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Oredlighet i forskning

Information från Medicinska Fakulteten om oredlighet i forskning och avvikelse från god forskningssed:

I den Europeiska kodexen för forskningens integritet definieras oredlighet inom forskning som ”fabricering, förfalskning eller plagiering (den så kallade FFP-kategoriseringen) vid förslag till, utförande eller granskning av forskning eller rapportering av forskningsresultat”.

Mer info om europeisk kodex för forskning (Allea:s webbplats)

En svensk lag om forskningsfusk trädde i kraft 2020-01-01 (SFS nummer 2019:504). Den definierar oredlighet i forskning som ”en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning”.

Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (Sveriges riksdags webbplats)

Forskningshuvudmannen är skyldig att anmäla misstankar om oredlighet i forskning inom den egna verksamheten.

Frågor om oredlighet i forskning skall prövas av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, NPOF. Nämnden är nationell och beslutar om oredlighet föreligger eller ej. Beslut av NPOF kan överklagas till Förvaltningsrätt.

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (nämndens webbplats)

Misstanke om oredlighet i forskning kan anmälas antingen direkt till NPOF (se ovan) eller till Lunds Universitet. Anmälan kan göras av en eller flera personer.

Instruktioner för anmälan till NPOF (nämndens webbplats)

Prövning om misstanke om andra avvikelser från god forskningssed än de som hanteras nationellt: Misstanke om annan avvikelse från god forskningssed än oredlighet i forskning utreds vid Lunds Universitet av Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed.

Misstanke om andra avvikelser från god forskningssed än oredlighet i forskning anmäls till Lunds universitet. Anmälan kan göras av en eller flera personer.

Instruktioner för anmälan till Lunds universitet (Medarbetarwebben)

Anmälan görs via e-post: rektor [at] rektor [dot] lu [dot] se (rektor[at]rektor[dot]lu[dot]se) 

eller per post till:
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Hanteringsordningar

Stöd till forskare och chefer i oredlighetsärenden.

Lunds universitets riktlinjer

Riktlinjer om handläggning av ärenden rörande avvikelse från god forskningssed inom Lunds universitet (PDF, 202 kB, ny flik)

Uppföljning och åtgärd

Se Lunds Universitets riktlinjer (länk ovan).

Kontaktperson vid Lunds Universitet

Utredare vid universitetsledningsstab i frågor om avvikelse från god forskningssed är Jessica Salomonsson Enetoft. Kontakt: avvikelse_god_forskningssed [at] rektor [dot] lu [dot] se (avvikelse_god_forskningssed[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Kontakt

Vetenskaplig ombudsman vid Medicinska fakulteten:
Per Odin, professor och chef för Avdelningen för Neurologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund (IKVL)

E-mail: per [dot] odin [at] med [dot] lu [dot] se (per[dot]odin[at]med[dot]lu[dot]se)