Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Passerkort och parkering

I menyn nedan hittar du anvisningar för passerkort som ger tillgång till fakultetens byggnader.

Du behöver passerkort för att komma in i Medicinska fakultetens byggnader i Lund. Passerkort är personliga och får inte lånas ut. När du flyttar eller slutar skall passerkortet återlämnas till receptionen.

För att få passerkort krävs att behörig chef eller motsvarande skriver en beställning som lämnas till fakultetens reception i E-huset. Tänk på att inte släppa in personer som du inte känner.

Så får du behörighet som ny medarbetare

  • All begäran om behörighet för personal ska lämnas till receptionen, hus E,  på särskild blankett.
  • Chef, eller delegerade passerkortadministratörer, fyller i och skriver under blanketten (e-signatur går bra). 
  • Blanketten ska sedan scannas in och mejlas till reception med ett porträttfoto av den sökanden (selfie går bra). Vänligen fyll i blanketten digitalt. 

Blankett

Jag har redan passerkort men vill lägga till behörighet 

Du som redan har passerkort, men vill lägga till behörighet till t.ex. nytt kontor, behöver inte be din chef fylla i ny blankett utan det räcker att din chef/passerkortadministratör mejlar till receptionen.

Vilka kort används och var kan jag få ett?

  • LU-kortet - för dig som är anställd vid Lunds universitet. LU-kortet finns att få på kortstationerna på CRC (fråga i receptionen), LTH, Studentcentrum, Humanisthuset - SOL, Juridicum eller Campus Helsingborg.
  • RSID-kortet - för dig som är anställd vid Region Skåne och har en kombinationstjänst. RSID-kortet delas ut enligt sjukhusets interna rutiner. Kontakta aktuell avdelningschef för vidare information.

Så får du behörighet

All begäran om behörighet för personal ska lämnas till CRC:s reception på särskild blankett som tillhandahålls av receptionen. Forskargruppsledare eller motsvarande samt person som är utsedd att tilldela behörighet måste skriva under blanketten.

Beställning av tillträdesbehörighet för studenter

Använd det här webbformuläret för att beställa studentbehörighet till Clinical Research Centre. Student tilldelas behörighet om denna är registrerad som aktiv student i Ladok.

Du behöver komma till receptionen för att aktivera ditt kort. Vänta 24 timmar efter din beställning innan du gör detta.

Vid problem kontakta CRC:s reception:

+46 40 39 10 10
crcreception [at] med [dot] lu [dot] se (crcreception[at]med[dot]lu[dot]se) 

För att komma in på Medicon Village behöver man ett LU-kort som kan hämtas vid någon av våra kortstationer. Anställda får normalt sett automatiskt en grundbehörighet som är baserad på vilken organisation man tillhör i Lucat.

LU-kortet (till LU:s medarbetarwebb)

Om du jobbar på flera olika ställen

Jobbar man på flera ställen kan man ha antingen en sidoanställning eller ”extra kortbehörighet” i Lucat och på det sättet få samma behörighet som övriga anställda. Behöver man ytterligare behörigheter hanteras det normalt sett av någon administratör på institutionen/avdelningen.

Problem med dörrar

Är det problem med ytterdörrarna eller andra dörrar som har kortläsare med knappsats kontaktar man receptionen på Medicon Village.

LU hanterar innerdörrarna medan Medicon Village hanterar alla kortläsare med knappsats (i första hand ytterdörrar och korridorer). När man får behörighet till någon av innerdörrarna (automatiskt eller manuellt) skickas ett mail till receptionen på Medicon Village som lägger in kortet i deras system.

För att kunna använda kortet i innerdörrarna måste det uppdateras vid någon av uppdateringsläsarna. Detta tar ca 1 sekund och vid uppdatering aktiveras kortet tills midnatt dygnet efter. (Kortläsarna med knappsats fungerar även om kortet inte är uppdaterat men för att komma in på kontoren måste man ha uppdaterat kortet åtminstone under gårdagen.)

Första gången (när man har ett nytt kort) kan uppdateringen/aktiveringen ta upp till 15 sekunder – håll kvar kortet tills det blir grönt. Hålls kortet inte upp tillräckligt länge hjälper det normalt sett inte att försöka direkt igen utan man måste vänta en halvtimme innan man kan göra ett nytt försök.

Behörighet till kontor

Saknar man behörigheter till vissa kontor eller labb hanteras det av administratörerna på avdelningarna.

Övriga problem

Övriga problem hanteras av servicedesk [at] lu [dot] se (servicedesk[at]lu[dot]se)

Akuta problem

Akuta problem hanteras av väktarna. Medicon Villages väktare finns på plats dygnet runt och kommer in i samtliga rum. LUs väktare kommer in i alla lås som vi styr över men har ingen behörighet in i husen.

Tillfälliga besökare

Gäster, hantverkare m.m. som behöver kort till lokalerna måste registreras i Lucat (det finns en speciell funktion som ger tillgång till LU-kort och trådlöst nät) och därefter hämta kort vid någon av kortstationerna.

Pinkod och korthållare

Pin-kod till kortet (till LU:s medarbetarwebb)

Gör man hål i kortet är det stor risk att antennen i kortet förstörs och då slutar kortet fungera.

Korthållare delas normalt sett ut tillsammans med kortet – behöver man en ny finns det på kortstationerna.

Kontakt

Medicinska fakulteten Lund reception
+46 46 222 06 60
bmc [dot] reception [at] med [dot] lu [dot] se (bmc[dot]reception[at]med[dot]lu[dot]se)bmc [dot] reception [at] med [dot] lu [dot] se ( )

Medicinska fakulteten Malmö reception
+46 40 39 10 10
crcreception [at] med [dot] lu [dot] se (crcreception[at]med[dot]lu[dot]se )

Medicon Village reception
Byggnad 404:
+46 46 275 60 40
reception404 [at] mediconvillage [dot] se (reception404[at]mediconvillage[dot]se)