Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Övriga kostnader

Materialkostnader

Varje kurs tilldelas 500 kronor/student och halvår som schablon. Detta ska täcka fika, möteskostnader, material för administration med mera. Därutöver kan särskilda materialkostnader tillkomma,  som måste vara tydligt kopplade till faktiska kostnader.

Dessa kostnader förutsätts uppstå inom universitetet (där de ska bokföras enligt särskilda instruktioner). Om kostnaderna uppstår inom sjukvården måste den kursansvarige läraren specificera detta för att ersättningen ska kunna betalas ut till rätt enhet.

Resekostnader

Varje resa som görs med anledning av undervisning och möten ersätts – totalt för tur- och returresa – med en timme arbetstid samt en schablon om 150 kronor för bil-/biljettkostnader. Ingen ersättning ges dock för resor som sker inom eller mellan följande kommuner: Burlöv, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp och Svedala.

Ersättningen utgår till den resandes arbetsplats och eventuella reseräkningar hanteras inom arbetsplatsen. (Den enskilde läkaren rapporterar alltså resan till sin arbetsgivare för att kompenseras för eventuella utlägg. Arbetsgivaren kompenseras sedan av läkarutbildningen baserat på uppgifter som inhämtas från schema och granskas av kursansvarig lärare.)

I övrigt ska inga andra kostnader tas upp i kursbudgetarna. Kostnader för exempelvis lokaler, städning, sjukhuskläder, basal administration med anledning av VIL-moment och annat ingår i den beräknade timkostnaden för läkare.
 

Kontakt

David Ganrot
Ekonom
david [dot] ganrot [at] med [dot] lu [dot] se