Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regional forskarutbildning

Kurs i grundläggande forskningsmetodik för allmänmedicin, VMFN28

Det här är en uppdaterad version av den kurs som vi gett sedan 1989 på olika orter i Södra Regionen och den är nu anpassad krav- och innehållsmässigt för att motsvara delar av de obligatoriska kurserna för forskarutbildningen vid Lunds universitet. (Antagningskrav för kursen är 180 högskolepoäng, antagningskrav för forskarutbildning är 240 högskolepoäng.) Många yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård i Södra regionen har gått kursen och flera har också disputerat så småningom (inget krav).

Kursen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete. Kursen ger 30 högskolepoäng, och undervisningen är utlagd över tre terminer. Den schemalagda undervisningen ske vanligen under onsdagseftermiddagar, huvudsakligen första terminen. Utöver detta tillkommer eget arbete, totalt motsvarande minst en dag i veckan under hela kurstiden. Kursens slutmål är ett färdigt, vetenskapligt arbete.

Kursplan för tidigare kurs, VMFU50, finns i högerkolumnen.

Du som vill veta mer kan läsa en artikel om kursen:

Håkansson A, m.fl. Alla läkare behöver basal vetenskaplig skolning. Läkartidningen 40/2010 volym 107, 2396-2400

Du kan också fråga någon av de många kollegor som redan gått vår kurs, eller mejla kursansvariga.

Aktuella kurser 

I Blekinge planeras en ny kurs hösten eller våren 2024.
I Malmö pågår inventering inför ny kurs.
I Halmstad pågår fortlöpande kurser enligt VFM 50.
 

Centralt kursansvariga

Patrik Midlöv, kursansvarig
E-post: patrik [dot] midlov [at] med [dot] lu [dot] se 

Anders Beckman, senior kursansvarig
E-post: anders [dot] beckman [at] med [dot] lu [dot] se 

Kurssekreterare

Kerstin Troein, tel: 040-39 14 00
E-post: kerstin [dot] troein [at] med [dot] lu [dot] se 

Besöksadress:
Jan Waldenströmsgata 35,
Skånes Universitetssjukhuset Malmö
205 02 Malmö

Lokalt kursansvariga

Halland

Lokal hemsida: https://vardgivare.regionhalland.se/utveckling-utbildning/forskning/kurser-i-forskningsmetodik/forskningsmetodikkurs-30hp/

Kursansvariga:

Ellen Backman, ellen [dot] backman [at] regionhalland [dot] se 
Björn Agvall, bjorn [dot] agvall [at] regionhalland [dot] se

Helsingborg 

Kursansvarig: Niklas Nielsen, niklas [dot] nielsen [at] skane [dot] se
Kurssekreterare: Ulla-Britt Karlsson, ulla-britt [dot] karlsson [at] skane [dot] se 

Karlskrona 

Kontaktpersoner:
Andrzej Zielinski: andrzej [dot] zielinski [at] regionblekinge [dot] se
Markus Hjelm: markus [dot] hjelm [at] regionblekinge [dot] se
 


Introduktion 

Ludvigsson JF. Att börja forska - inom medicin, bio- och vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur, 2015.

Vetenskapsteori 

Nilstun T, Lundqvist A, Löfmark R. Vetenskapsteori i medicin och klinik. Lund: Studentlitteratur 2007 .

Forskningsetik 

Helgesson, G.. Forskningsetik. Lund: Studentlitteratur,2015.

Statistik 

Björk J. Praktisk statistik för medicin och hälsa. Solna: Liber, 2020.

Epidemiologi 

Bonita R, Beaglehole R, Kjellström T. Grundläggande epidemiologi. Lund: Studentlitteratur, 2010

Enkätmetodik 
Ejlertsson G. Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. Lund: Studentlitteratur, 2019.

Kvalitativa metoder 

Malterud K. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur, 2014.

Att skriva 

Hall GM, (ed.). How to write a paper. London: BMJ Publishing group, 2012.

Att läsa 

Gehlbach SH. Interpreting the medical literature. New York: McGraw-Hill, 2006.

Att presentera 

Hall GM (ed.). How to present at meetings. Oxford: Blackwell, 2011.

Övriga litteraturtips

Vetenskapsteori:
Fördjupning
Nordenström J. Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår. Stockholm: Karolinska institutet University press, 2007.

Statistik:

Alternativt

Bring J, Taube A. Wikman P. Introduktion till medicinsk statistik. Lund: Studentlitteratur, 2015.

Fördjupning

Kirkwood BR, Sterne JAC. Essential medical statistics. Oxford: Blackwell, 2003.

Lästips

Swinscow T D V. Statistics at square one. British Medical Journal: http://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/statistics-…
Pallant J. SPSS – Survival Manual. Open University Press 2020, 7th edition.

Epidemiologi:

Alternativt
Fletcher RH, Fletcher SW. Clinical epidemiology. The essentials. Philadelphia: Lippincott, W&W, 2005.

Kvalitativa metoder:

Lästips
Thomsson H. Reflexiva Intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 2010

Att skriva

Alternativt

Day RA, Gastel B. How to write and publish a scientific paper. Cambridge: CUP, 2011.

Att läsa

Alternativt

Greenhalgh T. Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter: grunden för en evidensbacerad vård. Lund: Studentlitteratur, 2012.

Lästips

Greenhalg SH. How to read a paper. British Medical Journal. http://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/how-read-pa…

Kontakt

Kerstin Troein
Kurssekreterare
+46 40 39 14 00
kerstin [dot] troein [at] med [dot] lu [dot] se