Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicinska fakulteten i siffror

Få snabb överblick över fakulteten. Ladda ner.

 

Medicinska fakulteten i siffor 2023

Medarbetare & studenter: Fakulteten har cirka 1 800 medarbetare och 3 000 helårsstudenter fördelade på tre campus i Lund, Malmö och Helsingborg. Av medarbetarna är cirka 350 professorer och lektorer, cirka 1000 så kallade övriga lärare/forskare och doktorander och cirka 500 är så kallad teknisk och administrativ personal.

Utbildning: Fakulteten har åtta utbildningar på grundnivå. På avancerad nivå finns två mastersutbildningar, sju specialistsjuksköterskeinriktningar och ett barnmorskeprogram. Fakulteten har även ett hälsovetenskapligt basår samt ett utbud av fristående kurser inom medicin och hälsa. De största utbildningarna är läkar- och sjuksköterskeprogrammet.  Fakulteten har även en forskarutbildning med cirka 1000 forskarstuderande och varje år sker cirka 150 disputationer.

Forskning: Fakultetens forskningsverksamhet finansieras till hälften av statliga anslag och statliga rådsbidrag, resterande finansiering kommer främst från stiftelser.

Omsättning: Fakultetens omsättning uppgår till 3,2 miljarder kronor, varav fyra femtedelar går till forskning och en femtedel till utbildning.

Bidragsgivare: 1,4 miljarder kronor i statsbudgetmedel (inkusive ALF), 1,8  miljarder kronor är andra bidragsgivare.

Siffrorna uppdaterades i mars 2024.
 

Helårsstudenter: 3 000

Anställda: 1 832

Doktorander: 1 034

Forskargrupper: 514

Professorer: 201

Gästprofessorer: 6

Universitetslektorer: 151

Biträdande universitetslektorer: 9

Postdoktorer: 99

Övrig forskande: 436

Avhandlingar: 149

Campus: 3

Utbildningar på grundnivå: 8

Mastersutbildningar: 2

Nationella infrastrukturer: 14

Strategiska forskningsområden, SFO: 4

Omsättning: 3,2 miljarder kronor (forskning: 81%, utbildning: 19%)

Statsbudgetmedel: 1,4 miljarder kronor

Övriga bidragsgivare: 1,8 miljarder kronor