Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Föräldraledighet och sjukfrånvaro

Så här sparar du din forskningstid och eventuella driftsmedel (gäller ALF ST/YF). Regelverk om du behöver ta föräldraledigt eller blir sjuk:

ALF ST

Föräldraledighet kan tas ut under tilldelningsperioden och du har som forskare möjlighet att skjuta upp forskningstid med anledning av föräldraledighet.

Anmälan om sparande av forskningstid kan ske vid två tillfällen:

  1. I samband med anmälan om fortsatt forskningsutrymme i aug/sep kan du anmäla sparande av forskningstid inför nästa tilldelningsår. 
  2. Efter tilldelningsbeslut kan sparande av forskningstid ske genom anmälan till ALF-kansliet enligt nedan, varvid sparande endast kan ske på redan tilldelad forskningstid.

Utgångspunkten är att föräldraledigheten fördelas lika mellan kliniktid och forskningstid. Du kan använda max 50% av din totala föräldraledighet under ett år till sparande av forskningstid.

Förkortad arbetstid (0%-25%) upp till 25% med anledning av barn under 8 år, är grund för sparande av föräldraledighet.

VAB är grund för sparande av föräldraledighet.

Föräldraledighet ska meddelas till ALF-kansliet innevarande tilldelningsår senast i september. Om du inte meddelar föräldraledighet i tid medför det att möjlighet att skjuta upp forskningstid för det aktuella året och ta ut forskningstiden efter föräldraledigheten försvinner. 

Vid ansökan om att skjuta upp forskningstid pga. föräldraledighet ska utdrag ur HR-fönster som visar uttagen föräldraledighet samt information om antalet forskningsmånader du önskar skjuta upp insändas till ALF-kansliet. En ansökan om sammantaget uppskjutande av forskningstid per tilldelningsår och forskare inlämnas så snart informationen finns och senast enligt ovan.

Uttag av all forskningstid som är uppskjuten pga. föräldraledighet ska ske inom två år från tilldelningsperiodens slut, det vill säga år 5 och 6 (eller år 4 och 5, beroende på om forskaren anmält uttag under 4 år eller 3 år). Maximalt uttag per år förblir 6 månader (och maximalt 18 månader för hela tilldelningsperioden). Om beslut med tidigare regler finns registrerat gäller detta under en övergångsperiod. 

Uttag av sparad forskningstid kan inte skjutas upp på grund av föräldraledighet efter tilldelningsperiodens slut.

Uttag av sparad forskningstid ska anmälas till ALF-kansliet senast i september året före uttagsåret.

Uttag av forskningstid som är uppskjuten på grund av föräldraledighet kan inte ske om annan forskningsfinansiering erhålls, till exempel ALF YF.

Uttag av forskningstid som är uppskjuten på grund av föräldraledighet kan inte ske om man disputerat. 

Uttag av forskningstid som är uppskjuten på grund av föräldraledighet kan göras till och med det kalenderår du disputerar.

Samma regelverk gäller vid sjukfrånvaro som vid föräldraledighet.
 

ALF YF

Föräldraledighet kan tas ut under tilldelningsperioden och du har som forskare möjlighet att skjuta upp forskningstid med anledning av föräldraledighet.

Anmälan om sparande av forskningstid kan ske vid två tillfällen. 

  1. I samband med anmälan om fortsatt forskningsutrymme i aug/sep kan du anmäla sparande av forskningstid inför nästa tilldelningsår. 
  2. Efter tilldelningsbeslut kan sparande av forskningstid ske genom anmälan till ALF-kansliet enligt nedan, varvid sparande endast kan ske på redan tilldelad forskningstid.

Utgångspunkten är att föräldraledigheten fördelas lika mellan kliniktid och forskningstid. Du kan använda max 50% av din totala föräldraledighet under ett år till sparande av forskningstid.

Förkortad arbetstid med upp till 25% med anledning av barn under 8 år, är grund för sparande av föräldraledighet.

VAB är grund för sparande av föräldraledighet.

Möjlighet att skjuta upp forskningstid med anledning av föräldraledighet gäller endast forskaren, ej föräldraledighet för eventuellt anställda i projektet.

Föräldraledighet ska meddelas till ALF-kansliet innevarande tilldelningsår senast i september. Om du inte meddelar föräldraledighet i tid medför det att möjlighet att skjuta upp forskningstid för det aktuella året och ta ut forskningstiden efter föräldraledigheten försvinner. 

Vid ansökan om att skjuta upp forskningstid på grund av föräldraledighet ska utdrag ur HR-fönster som visar uttagen föräldraledighet samt information om antalet forskningsmånader du önskar skjuta upp insändas till ALF-kansliet. En ansökan om sammantaget uppskjutande av forskningstid per tilldelningsår och forskare inlämnas så snart informationen finns och senast enligt ovan.

Vid föräldraledighet får forskningstiden samt proportionell del av driftsmedlen skjutas upp. 

Uttag av all forskningstid som är uppskjuten på grund av föräldraledighet ska ske inom två år från tilldelningsperiodens slut, det vill säga år 5 och 6 (alternativt år 4 och 5 om 3-årsperiod). Maximalt uttag per år förblir 6 månader. Om beslut med tidigare regler finns registrerat gäller detta under en övergångsperiod. 

Uttag av sparad forskningstid kan inte skjutas upp på grund av föräldraledighet efter tilldelningsperiodens slut.

Uttag av sparad forskningstid ska anmälas till ALF-kansliet senast i september året före uttagsåret.

Uttag av forskningstid som är uppskjuten på grund av föräldraledighet kan inte ske om annan forskningsfinansiering erhålls, till exempel en ny period ALF YF.

Samma regelverk gäller vid sjukdom som vid föräldraledighet.

Kontakt

Karin Frankel
Medicinska fakultetens kansli
karin [dot] frankel [at] med [dot] lu [dot] se (karin[dot]frankel[at]med[dot]lu[dot]se)