Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Budget och uppföljning

Enligt ALF regionalt avtal §11 är verksamhetschefer ansvariga för att ALF-medlen används i enlighet med överenskommen budget.

Enligt §12 ska enskilda forskare regelbundet under året och i god tid före årets slut informeras om den ekonomiska situationen i den individuella ALF-medelsbudgeten.

Viktigt att notera! Det finns ett ansvar för dig som är:

  • Forskare: att hålla sig informerad om och ansvara för den ekonomiska situationen på sitt individuella ALF-ansvarskonto i Region Skåne, att kostnaderna inte överstiger budgeterade/tilldelade medel.
  • Klinikekonom: att löpande informera och bistå forskaren med budget och uppföljning av ALF-ansvarskontot.
  • Verksamhetschef: att hålla sig informerad om och ansvara för att kostnaderna inte överstiger budgeterade/tilldelade medel för året avseende samtliga ALF-forskare inom respektive verksamhetsområde.

För frågor avseende budget och uppföljning av ALF-ansvarskontot i Region Skåne, vänligen kontakta din klinikekonom.

Kontakt

Karin Frankel
Medicinska fakultetens kansli
karin [dot] frankel [at] med [dot] lu [dot] se (karin[dot]frankel[at]med[dot]lu[dot]se)