Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicinska fakultetens anvisningar för stipendier

Här publiceras information om och rutiner för stipendiehandläggning. Informationen riktar sig till chefer och stipendiehandläggare.

Ledigkungörelser

Ledigkungörelser av utlysta stipendier

Vad är ett stipendium?

Stipendium är ett bidrag (utan krav på prestation), en möjlighet för en stipendiat att förkovra sig inom ett område.

Den här sidan behandlar interna utbildningsstipendier och interna postdoktorala stipendier vid Medicinska fakulteten. Med interna stipendier menas stipendier som (med externa medel) inrättas, utlyses och tilldelas av LU.

Utbildningsstipendier syftar till att ge studenter på grund- eller avancerad nivå en möjlighet till praktisk erfarenhet av att forska och uppmuntra till att i framtiden bedriva egna studier på forskarnivå.

Postdoktorsstipendier har som mål att främja internationalisering och bidra till meritering efter avlagd doktorsexamen. I enlighet med universitetets föreskrifter ska förkovran inom forskning efter avlagd doktorsexamen i första hand utgöras av en tidsbegränsad anställning som postdoktor och stipendiefinansiering ska undvikas så långt det är möjligt. 

Steg-för-steg-guider för att inrätta och tilldela stipendium

Vill du inrätta eller förlänga ett stipendium vid din institution? Här finns all information du behöver! Fler frågor? Kontakta stipendiehandläggaren vid din institution!

Guider för att för att inrätta och tilldela stipendium

Guider för handledare rörande utbildnings- och postdokstipendium

Guider för handledare (LU Box)

Guider för stipendiehandläggare rörande utbildnings- och postdokstipendium

Guider för stipendiehandläggare (Lu Box)

Versioner på svenska och engelska

Blanketter för att inrätta och tilldela stipendium (LU Box)

Stipendiebelopp (rekommenderade belopp) från och med 2024-02-07:

Utbildningsstipendium – grundnivå/avancerad nivå
13 156 kronor per månad (Maxbelopp 13 500 kronor)

Sommarstipendium
13 156 kronor per månad

Postdoktoralt stipendium
Normalbeloppet är 31 914 kronor per månad. Beloppet kan dock läggas mellan
28 650 kronor per månad – 31 914 kronor per månad.

Dessa dokument ger utförlig information om stipendieregelverket vid Lunds universitet och Medicinska fakulteten. Om du inte hittar svar på din fråga eller behöver hjälpa med att tolka regelverket, kontakta stipendiehandläggaren.

Stipendiehandläggare vid Medicinska fakulteten

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

marina [dot] hultberg [at] med [dot] lu [dot] se (Marina Hultberg) 
maria [dot] palmkron [at] med [dot] lu [dot] se (Maria Palmkron) 
sofia [dot] sonnerstedt [at] med [dot] lu [dot] se (Sofia Sönnerstedt)


Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

helen [dot] akesson [at] med [dot] lu [dot] se (Helén Åkesson)


Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

ditte [dot] martensson [at] med [dot] lu [dot] se (Ditte Mårtensson)


Institutionen för laboratoriemedicin

irene [dot] bergstrand [at] med [dot] lu [dot] se (Irene Bergstrand) 


Institutionen för hälsovetenskaper

brenda [dot] tai [at] med [dot] lu [dot] se (Brenda Tai)


Institutionen för translationell medicin

diana [dot] vaduva [at] med [dot] lu [dot] se (Diana Vaduva)


Medicinska fakulteten

olga [dot] frennesson-talpain [at] med [dot] lu [dot] se (Olga Frennesson-Talpain)
linda [dot] meri [at] med [dot] lu [dot] se (Linda Meri)


Medicinska fakultetens sommarstipendier

viktoria [dot] willenfelt_lumpkins [at] med [dot] lu [dot] se (Viktoria Willenfelt Lumpkins)


Tilläggsstipendium, forskarnivå 

anette [dot] saltin [at] med [dot] lu [dot] se (Anette Saltin)


Information om rollfördelning och ansvar (msword 114,0 kB)