Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kontaktbibliotekariernas stöd till dig som lärare och kursansvarig

Kontaktbibliotekarierna fungerar som en länk mellan biblioteket och grundutbildningarna vid Medicinska fakulteten. Välkommen att kontakta oss för samarbete kring dina studenternas kunskaper i att söka, värdera och hantera information.

Vårt stöd till utbildningarna och dig som lärare

Kontaktbibliotekarierna ger dina studenter undervisning och handledning i att söka, värdera eller referera vetenskapligt material i en uppgift, projektarbete eller uppsats

Så här arbetar vi:

 I dialog och nära samarbete med dig som lärare

  • Undervisningens innehåll är anpassat till de lärandemål som anges i kursplanen och är väl integrerat i utbildningen. Vad som passar din kurs kan du diskutera med din kontaktbibliotekarie.
  • Vi arbetar utifrån progression av färdigheter och kompetenser, där studenten gradvis bygger upp sina kunskaper. I början av utbildningen är momenten på grundläggande nivå, senare på utbildningen på mer avancerad nivå. 
  • Vi värderar samarbete och dialog med dig som lärare högt. Din (och dina studenters) återkoppling hjälper oss att hålla en hög kvalitet på vår undervisning och handledning. Utvärdering av våra utbildningsinsatser sker oftast genom kursvärderingen eller vid behov med andra metoder.
  • Vårt pedagogiska arbete är förankrat i litteratur och forskning. Det kan vara litteratur om vetenskapligt förhållningssätt och informationssökning, medicinsk eller pedagogisk litteratur.
  • I undervisning och handledning använder vi internationellt och nationellt vedertagna standarder och metoder från till exempel Cochrane och SBU vad gäller evidensbaserat arbete.
  • Målet med vårt stöd är att studenternas kunskaper efter genomgången utbildning svarar mot de krav på vetenskapligt förhållningssätt och kunskapshantering som finns i examensordningen för respektive yrke.

Vad gör en kontaktbibliotekarie?

Vi undervisar i att söka, selektera, värdera och referera information

Vi håller föreläsningar, kurser och workshoppar inom olika aspekter av informationshantering, exempelvis söka, selektera, värdera och referera information. Det handlar om att ge studenterna en god kunskapsbas i källkritiskt för­hållnings­sätt och referenshantering.

Vi handleder i sökmetodik, litteratursökning och EndNote

Hand­ledningen är ett kompletterande och för­djupande stöd till schema­lagd under­visning. Studenten kan boka en timmes handledning, vilket är mycket eftertraktat av uppsatsskrivande studenter. Studenterna kan boka handledning på plats eller i Zoom.

Vi producerar manualer, videor och annat hjälpmaterial

”Söka värdera, referera” är en Canvasyta, där olika hjälpmaterial finns samlat. Innehållet följer den progressionsplan vi utgår ifrån i vår undervisning med progression av färdigheter och kompetenser, där studenten gradvis bygger upp sina kunskaper. Nyfiken på innehållet i Söka värdera, referera? Gå in på Online guide ”Söka, värdera, referera”.

Vi köper in kurslitteratur för utlån i våra bibliotek

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dina studenter?

Kontakta kontaktbibliotekarien för din utbildning om olika undervisningsinsatser och samarbete. Du kan också kontakta oss om du har frågor om inköp av kurslitteratur, e-böcker och referenslitteratur.

Progression av färdigheter och kompetenser

Fem nivåer för undervisning i informationskompetens

Till varje nivå hör ett antal punkter med informationskompetensrelaterade färdigheter som ska bidra till att förbättra studenternas studieresultat samt förbereda dem för ett kommande yrkes- eller forskarliv.

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller vill diskutera vad vi kan göra för din kurs!

Linus Brorsson
Biomedicinprogrammet
Masterprogram i biomedicin
Röntgensjuksköterske-
programmet
linus [dot] brorsson [at] med [dot] lu [dot] se

Maria Björklund
Läkarprogrammet
Masterprogram i folkhälsa
maria [dot] bjorklund [at] med [dot] lu [dot] se

Alexandra Forsberg
Sjuksköterskeprogrammet
alexandra [dot] forsberg [at] med [dot] lu [dot] se

Linda Grandsjö
Arbetsterapeutprogrammet
Fysioterapeutprogrammet
Masterprogram i
medicinsk vetenskap
linda [dot] grandsjo [at] med [dot] lu [dot] se

Monica Landén
Specialistsjuksköterske-
programmen
Barnmorskeprogrammet
monica [dot] landen [at] med [dot] lu [dot] se

Ramona Mattisson
Audionomprogrammet
Logopedprogrammet
ramona [dot] mattisson [at] med [dot] lu [dot] se

Talböcker och Legimus

Studenter med en funktionsnedsättning kan de ha stor hjälp av att lyssna på sin kurslitteratur. Via biblioteket kan din student få tillgång till talböcker via Legimus.

Kontakta Krister Aronsson
krister [dot] aronsson [at] med [dot] lu [dot] se

Illustration över fem progressionsnivåer fördelat på terminer. Illustration.
Illustration över progressionsnivåer fördelat på terminer. Illustration: Katarina Jandér.