Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantera personuppgifter

På universitetet behandlar vi personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.

Personuppgiftshantering

Information om vad som gäller när det handlar om personuppgiftshantering finns på Lunds universitets Medarbetarwebb:

Övergripande information (Medarbetarwebben)

Områdesspecifik information (Medarbetarwebben)

Så här hanterar du en säkerhetsincident som rör personuppgifter

Om det inträffar en säkerhetsincident som omfattar personuppgifter så ska du omedelbart rapportera detta till dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud[at]lu[dot]se) och till servicedesk [at] lu [dot] se (servicedesk[at]lu[dot]se).

Det är mycket viktigt att rapporteringen sker omedelbart så att de registrerades rättigheter som omfattas av incidenten kan tillgodoses och, om så krävs, rapportering sker till Integritetsskyddsmyndigheten enligt den tidsfrist som gäller enligt dataskyddsförordningen (72 timmar från det att organisationen fick vetskap om incidenten).

På Lunds universitets Medarbetarwebb finns information om vad som utgör en personuppgiftsincident.
Hur du hanterar en personuppgiftsincident (Medarbetarwebben)

Om du är osäker på om en incident inträffat, kontakta dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud[at]lu[dot]se) för vägledning eller dataskydd [at] med [dot] lu [dot] se (dataskydd[at]med[dot]lu[dot]se).

Kontakt

Frågor om dataskydd 
dataskydd [at] med [dot] lu [dot] se (dataskydd[at]med[dot]lu[dot]se)

Lunds universitets dataskyddsombud
Secure State Cyber AB, kontaktperson Sanja Hebib.
Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud[at]lu[dot]se)