Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nätverk och stöd

Under studietiden kan det vara värdefullt att delta i nätverk och seminarier. Att få kontakt med andra doktorander kan vara ett gott stöd under forskarutbildningen. Det kan också vara så att man behöver stöd av doktorandkåren eller doktorandombudsmannen när situationer uppstår som man behöver hjälp med. På denna sida hittar du länkar till just kårer, seminarieserier, handlingsplan vid konflikt, samt information om hur man gör när studierna inte går som planerat.

Vid konflikt mellan handledare och doktorand

Under forskarutbildningen kan det uppstå meningsskiljaktigheter mellan handledare och doktorand. Ibland kan sådana utvecklas till konflikter som i värsta fall kan bli infekterade och få negativa konskevenser för såväl doktorand, handledare som projekt. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande så att konflikter kan undvikas. Skulle konflikt trots det uppstå, är det angeläget för både doktorand och handledare att känna till de resurser och rutiner som finns i samband med en konflikt. 

Medicinska fakulteten har fastställt en handlingsplan vid konflikter mellan handledare och doktorand.  Handlingsplanen finns både råd om hur man arbetar med att förebygga konflikter och även hur en konflikt kan hanteras om den uppstår.  I planen finns kontaktinformation till olika instanser som kan ge råd och stöd. 

Handlingsplan vid konflikthantering (pdf 362 kB, ny flik)