Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skapa forskarutbildningskurs

Forskarutbildningskurserna för doktorander vid medicinska fakulteten består av obligatoriska kurser (i Forskarskolan) och valbara kurser. Varje termin utannonseras ett antal valbara forskarutbildningskurser som är öppna för alla antagna doktorander vid medicinska fakulteten. Kurserna planeras och genomförs av våra lärare och forskare vid fakulteten. Inför varje termin finns möjlighet att lämna in förslag på valbara forskarutbildningskurser och kursplaner för dessa.

Nedan finns information om hur du skapar en kursplan och får den godkänd av Forskarutbildningsnämnden (FUN). Det finns möjlighet att ansöka om medel för en forskarutbildningskurs från FUN. Forskarutbildningskurser kan även finansieras med medel från annat håll.

Ansökan om finansiering av valbar kurs

Detta behövs för att en kurs ska kunna fastställas i FUN

 • Kursplan enligt mall (använd mall länkad på denna sida). 
 • Kursplanen ska skrivas på svenska och översätts sedan till engelska.
 • En ansökningstext där följande ska ingå:
  • Kursens titel
  • En förklaring till varför kursen behövs
  • Namn på kursansvariga. Huvudansvarig ska vara docent/motsvarande och medansvariga skall vara disputerade
  • Förslag på examinator för kursen. Examinator måste vara någon med läraranställning vid LU
  • Kursens omfattning i högskolepoäng. En veckas heltidsstudier (40 timmar) motsvarar 1,5 hp. Även självstudier som läsning av kurslitteratur och arbete med hemuppgifter ingår i studietiden
  • Kursens upplägg, det vill säga hur kursen är förlagd i tid. Går den på heltid eller deltid? Är vissa dagar schemalagda medan andra disponeras för eget arbete? Genomförs kursen digitalt eller på plats på Lunds universitet?
  • Antal deltagare
  • Tänkt finansiering
 • Ett preliminärt schema
 • Kursutvärdering (om kursen getts tidigare)
 • Kursplanerna fastställs av FUN efter beredning i en beredningsgrupp. Kursansvarig, eller annan lärare som är delaktig i kursen, kan komma att kallas till ett möte med beredningsgruppen, där eventuella revideringar kan genomföras.
 • Vid eventuella frågor kring kursplaner kontakta Jan Lexell jan [dot] lexell [at] med [dot] lu [dot] se (jan[dot]lexell[at]med[dot]lu[dot]se) eller Madeleine Nyström madeleine [dot] nystrom [at] med [dot] lu [dot] se
 • Underlaget skickas elektroniskt till phdcourses [at] med [dot] lu [dot] se (phdcourses[at]med[dot]lu.s)

Kontakt

phdcourses [at] med [dot] lu [dot] se