Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skapa forskarutbildningskurs

Att en kurs är fastställd i en forskarutbildningsnämnd eller motsvarande kan vara ett krav i vissa sammanhang, till exempel inom forskarskolor.

Det kan vara en fördel för doktorander att kursplanen är fastställd eftersom de då får kursens poäng registrerade (i LADOK). För de kurser (obligatoriska eller valbara) som ges av fakulteten krävs alltid fastställda kursplaner. 

För att få en kursplan godkänd ska finansiering av kursen vara säkrad, antingen genom finansiering från andra medel eller genom en ansökan om medel till Forskarutbildningsnämnden (FUN). 

Ansökan om finansiering av valbar kurs

Detta behövs för att en kurs ska kunna fastställas i FUN

 • Kursplan enligt mall (använd mall länkad på denna sida). Kursplanen måste skrivas på svenska och översätts sedan till engelska.
 • En ansökningstext där följande ska ingå:
  • Kursens titel
  • En förklaring till varför kursen behövs
  • Namn på kursansvariga. Huvudansvarig ska vara docent/motsvarande och medansvariga skall vara disputerade
  • Förslag på examinator för kursen. Examinator måste vara någon med läraranställning vid LU
  • Kursens omfattning i högskolepoäng. En veckas heltidsstudier (40 timmar) motsvarar 1,5 hp. Även självstudier som läsning av kurslitteratur och arbete med hemuppgifter ingår i studietiden
  • Kursens upplägg, det vill säga hur kursen är förlagd i tid. Går den på heltid eller deltid? Är vissa dagar schemalagda medan andra disponeras för eget arbete?
  • Antal deltagare
 • Ett preliminärt schema
 • Kursvärdering (om kursen getts tidigare)

Underlaget skickas elektroniskt till phdcourses [at] med [dot] lu [dot] se (phdcourses[at]med[dot]lu[dot]se).


Kursplanerna fastställs av FUN efter beredning vid ett beredningsmöte. Kursansvarig, eller annan lärare som är delaktig i kursen, kan komma att kallas till beredningsmöte, så att eventuella revideringar kan genomföras där.

Kontakt

phdcourses [at] med [dot] lu [dot] se