Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ta emot forskare, lärare, doktorander och studenter

Internationella forskare

När en institution planerar att ta emot en gästforskare dyker många frågor upp. Var ska gästen bo? Vad gäller agående visum? Skolor för barn, språkträning och anställningsfrågor är andra exempel. Nedan hittar du användbara tips och checklistor som underlättar för både institutionen och personen ifråga.

Internationella doktorander

 • Doktoranden tar del av en gemensam utbildning som anordnas och genomförs av två eller flera lärosäten. Den resulterar i en gemensam (joint) eller dubbel (double) examen avsamma slag som de för övrigt har rätt att utfärda var för sig.
 • Ramverket för samarbetet mellan universteten formaliseras i ett avtal. Ett separat avtal skapas för varje deltagande doktorand där handledarna (en huvudhandledare vid varje lärosäte), tidsplan, finansiering, programspecifika krav på kursinnehåll framgår tydligt.
 • Doktoranden är antagen vid alla deltagande universiteten och läser en del av forskarutbildningen vid ett annat lärosäte, oftast ett år vid Lunds universitet alternativt hos partneruniversitetet.
 • Checklistor, handläggningsprocesser och definationer av gemensam och dubbel examen (in English)

Internationella studenter

Studenter som kommer från ett annat lärosäte för att skriva uppsats (göra datainsamling) vid Medicinska fakulteten ska hanteras enligt följande:

Utbytesavtal är ett avtal som upprättats mellan två lärosäten och/eller program. Inom detta avtal har studenter från respektive program möjlighet att läsa en eller två terminer som utbytesstudent. Denna grupp studenter nomineras till en plats via sitt hemuniversitet.

Studenterna:

 • Registreras i Ladok av Internationella avdelningen
 • Får hjälp av Internationella avdelningen att söka bostad
 • Erbjuds svenskundervisning
 • Omfattas i Kammarkollegiets Student-IN-försäkring
 • Får tillgång till fakultetens internationella mentorsgrupp
  Mentorsgruppen (Medicinska fakultetens externa webbplats) 

Samtliga förfrågningar inom denna kategori ska hanteras av Internationella avdelningen. 

Utländska läkarstudenter

Klinisk praktik för internationella läkarstudenter

Internationella lärare

Internationellt tekniskt/administrativt personal

Precis som LU-anställda kan ta initiativ till att ordna ett personalutbyte, kan anställda vid ett universitet utomlands (främst inom EU/EES) kontakta någon vid LU i samma ärende.

 • Det måste inte komma från någon anställd vid något av de universitet med vilket LU har avtal, vid personalutbyte (ej lärarutbtye) finns inga krav på bilaterala avtal.
 • Det är upp till avdelningen och den enskilda medarbetaren att bestämma om man vill ta emot. Dessa utbyten koordineras inte på central förvaltningsnivå.
 • Vid utbyten inom EU/EES, godkänner den mottagande avdelningen och medarbetaren den inresandes ”Staff mobility for training” agreement, samt skriver under ”Certificate of Attendance” som visar att utbytet genomförts. Dessa dokument har den inresande med sig.
 • Den inresande får själv ordna med bostad.
 • Ingen ekonomisk ersättning ges till den mottagande avdelningen eller den inresande. Den inresande kan få eventuell resebidrag från Erasmusprogrammet via sitt hemuniversitet

Kontakt

Teresa Svarvell 
Avdelningschef, Internationella avdelningen
+46 46 222 73 61
teresa [dot] svarvell [at] med [dot] lu [dot] se (teresa[dot]svarvell[at]med[dot]lu[dot]se)