Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarskolor

Kurs i grundläggande forskningsmetodik för läkare utanför de traditionella universitetsområdena. En regional forskarutbildning ges vid medicinska fakulteten. Utbildningen syftar till att ge kunskap i klinisk forskningsmetodik och förutsätts ske på deltid med fortsatt klinisk verksamhet och förankring i regionens sjukvård.

Läs mer om kursen på följande länk: Regional forskarutbildning

Förberedande kurs för forskarutbildning omfattande 30 hp. Behörig att söka är den som har naturvetenskaplig, biomedicinsk eller medicinsk utbildning på grundnivå. Kursen är en förberedelse för forskarutbildning inom relevanta områden vid medicinsk, naturvetenskaplig eller teknisk fakultet. Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen på följande länk: Research School in Stem Cell Biology

”Cancer Research South (CARES) School” är en forskarskola för doktorander inom cancerforskning och är ett samarbete mellan Lunds och Göteborgs universitet. CARES är öppen för alla doktorander (även postdocs kan delta i mån av plats) inom BioCARE vid båda universiteten och går som två stycken 18-månaderscykler under en 3-årsperiod (2018-2020). CARES finansieras av Cancerfonden – www.cancerfonden.se och BioCARE– ett strategiskt forskningsområde inom cancer - administrerar forskarskolan.

Syftet med forskarskolan är att ge möjlighet för doktoranderna att ta del av olika kurser som är relevanta för experimentell och klinisk cancerforskning. Samtidigt har doktoranderna möjlighet att delta i lokala seminarier, retreat och seminarier med inbjudna internationella föreläsare som organiseras av båda universiteten.

Du kan läsa mer om CARES på följande länk: CARES

Multipark är ett neurovetenskapligt strategiskt forskningsområde vid Lunds universitet i samarbete med Göteborgs universitet. Forskarskolan erbjuder skräddarsydda kurser och seminarier och riktar sig till prekliniska och kliniska doktorander och post-docs som fokuserar på olika aspekter av Parkinsons sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Den multidisciplinära forskningen inbegriper cell- och djurförsök, hälso- och vårdvetenskaplig forskning, klinisk forskning, nanoteknologi, kemi, fysik och datavetenskap. Varannan tisdag varje månad hålls pre-lunch seminarer på BMC, där ett av målen är att skapa ett forum för translationella diskussioner mellan forskare.

Läs mer om Multipark på följande länk: Multipark

Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa är en forskarskola, finansierad av Vetenskapsrådet och koordinerad av Lunds universitet. Forskarskolans uppgift är att utveckla en konkurrenskraftig nationell lärandemiljö med internationell lyskraft, bidra till produktion av kunskap om åldrande och hälsa, utveckla nästa generation av forskare samt stödja den akademiska karriärutvecklingen för postdoktorer som är intresserade av forskning om åldrande och hälsa.

Läs mer om SWEAH på följande länk: SWEAH

Syftet med programmet är att stärka den nationella rekryteringsbasen och kvalitet för att främja forskning om infektionssjukdomar och andra hälsorisker. Ett särskilt viktigt mål är att bygga inhemska och internationella nätverk inom ämnesområdet. Både doktorander och postdoktorer är välkomna att delta i programmet. Programmet omfattar kurser och workshops inriktade på grundforskning och klinisk forskning samt olika tekniska aspekter. Också årliga nätverksmöten kommer att anordnas. Programmet stödjer deltagande i denna verksamhet genom samfinansiering av resa och boende.

Läs mer på följande länk: Nationell forskarskola inom infektion och antibiotika

The Imaging of 3D structures Doctoral Research School covers X-ray and neutron imaging at all length scales – from protein structures to medical and engineering imaging. The aim is to promote scientific activities surrounding the MAXIV and ESS facilities being built in Lund.

Läs mer på följande länk: Imaging of 3D structures Research School

COMPUTE is a research school at Lund University, with a focus on scientific discovery using computing. COMPUTE, which complements other PhD programmes, brings together partners from several different departments and faculties at Lund University. The common theme for the activities of all these partners is the use of computation in driving research forward. Problems span all length scales from the astronomically large to the microscopically small, and from pure basic research to applications of direct relevance for the challenges facing society today.

Läs mer på följande länk: COMPUTE

The graduate school Agenda 2030 provides interdisciplinary courses based on the societal challenges and the sustainability goals outlined in the United Nations Agenda 2030.
The courses are free of charge and open to all PhD students within Lund University, with priority given to PhD students within the graduate school. There is a possibility for PhD students from other universities, or master’s students, to participate in the courses. If you are interested in participating in a course, please contact the course leader for further information.

Läs mer på följande länk: Agenda 2030

Regeneration, Replacement and Repair - "Interfaces between Systems"

You are interested in interdisciplinary and translational research.
You want to learn how to develop innovative research projects.
You want to be part of an active, stimulating and international environment.

Läs mer på följande länk: Wallenberg centre for Molecular Medicine Research School