Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgodoräknande av kurser

Ansökan för tillgodoräknande av kurser


Om du har läst, eller planerar att läsa, kurser vid annat lärosäte och anser att dessa kan tillgodoräknas istället för någon av de obligatoriska kurserna kan du ansöka om tillgodoräkning. Beviljat tillgodoräknande förkortar utbildning på forskarnivå motsvarande tid. Observera att detta inte sker automatiskt utan först efter inskickad förfrågan/ansökan till forskarutbildningens kansli. Du kan även ansöka om tillgodoräknande om du har läst en kurs vid annat lärosäte som du önskar tillgodoräkna som en valbar kurs.

Ansökningsblankett finns i kolumnen till höger. OBS: för att sakkunnig ska kunna ta beslut om tillgodoräknande behöver du bifoga kursintyg, kursplan och kursschema för den/de kurser du vill ska ligga till grund för tillgodoräknandet. Skicka din ansökan till PhDcourses [at] med [dot] lu [dot] se

 • Kursens innehåll ska vara relevant för doktorandens utbildning på forskarnivå.
 • Det ska förbättra förutsättningarna för avhandlingsarbetet genom att ge ökade kunskaper inom ämnet eller metoder relevanta för avhandlingen.
 • Den kurs som tillgodoräknas ska inte ha ingått i den behörighetsgivande utbildningen.
 • Kursen ska ligga på forskarnivå eller på en nivå som är högre än doktorandens behörighetsgrundande utbildning inom ämnesområdet. Till exempel kan år två av en masterutbildning tillgodoräknas till forskarnivån.
 • Kursen kan ha genomförts vid annat lärosäte.
 • Kursen ska, om dess innehåll ligger utanför ämnesområdet för doktorandens tidigare högskoleutbildning, ha minst högskolenivå.
 • Kursen ska ingå i den individuella studieplanen (senaste revisionen).
 • Kurser som genomförts före antagning till forskarutbildningen skall registreras i samband med antagningen och föras in i den individuella studieplanen.
 • Annat poänggivande moment kan tillgodoräknas i enlighet med ovan.

 • Grundläggande kurs i forskningsmetodik (VMFU19) 30hp 
  Kursen ger dispens för kurserna i Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Valbar kurs 1,5 hp, Statistiska metoder inom medicinsk forskning, (gäller för doktorander antagna till forskarutbildning t.o.m. 2015-12-31), resp. Tillämpad statistik I, (gäller för doktorander antagna till forskarutbildningen 2015-01-01 eller senare). Doktorander antagna mellan 2017-07-01 och 2021-06-30 får dessutom tillgodoräkna sig Tillämpad kvalitativ metod I. För doktorand antagen från och med 2021-07-01 ger kursen dispens för kursmodulerna Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Tillämpad statistik I, samt Introduktion till forskningsmetod inom Forskarskola i medicinsk vetenskap. Dessutom får doktoranden tillgodoräkna sig valbar kurs 1,5 hp.
 • Grundläggande forskningsmetodik för allmänmedicin (VMFN28) 
  Kursen ger dispens för kurserna Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Tillämpad statistik I. Doktorander antagna mellan 2017-07-01 och 2021-06-30 får dessutom tillgodoräkna sig Tillämpad kvalitativ metod I. För doktorand antagen från och med 2021-07-01 ger kursen dispens för kursmodulerna Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Tillämpad statistik I, samt Introduktion till forskningsmetod inom Forskarskola i medicinsk vetenskap. 
 • Grundläggande kurs i forskningsmetodik (VMFU50) 30hp 
  Kursen ger dispens för kurserna i Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Tillämpad statistik I och Valbar kurs 1,5 hp.  Doktorander antagna mellan 2017-07-01 och 2021-06-30 får dessutom tillgodoräkna sig Tillämpad kvalitativ metod I.För doktorand antagen från och med 2021-07-01 ger kursen dispens för kursmodulerna Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Tillämpad statistik I, samt Introduktion till forskningsmetod inom Forskarskola i medicinsk vetenskap. Dessutom får doktoranden tillgodoräkna sig valbar kurs 1,5 hp.
 • Djurexperimentella kurser (BIMM12, BIMM17, BIMM18) 
  Kursen ger dispens för kursen i Försöksdjursvetenskap MEFD001. BIMM18 ger även dispens för Tillämpad statistik I för doktorand antagen mellan 2015-01-01 och 2021-06-30 och för doktorand antagen från och med 2021-07-01, ger BIMM18 istället dispens för kursen i Försöksdjursvetenskap MEFD001 samt kursmodulen Tillämpad statistik I inom Forskarskola i medicinsk vetenskap.
 • Biomedicin: Biomedicinsk profession (BIMM32) om antagen före 2015-01-01 till forskarutbildningen
  Kursen ger dispens för Forskningsetik 1,5hp, Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Statistiska metoder inom medicinsk vetenskap samt valbar kurs på 1,5hp. 
 • Biomedicin: Biomedicinsk profession (BIMM32) om antagen mellan 2015-01-01 och 2020-12-31 till forskarutbildningen
  Kursen ger dispens för Forskningsetik 1,5hp, Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Tillämpad statistik I, Introduktionskursen samt valbar kurs på 1,5hp.
 • Biomedicin: Biomedicinsk profession (BIMM32) om antagen mellan 2015-01-01 och 2020-12-31 till forskarutbildningen
  Kursen ger dispens för Forskningsetik 1,5hp, Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Tillämpad statistik I, Introduktionskursen samt valbar kurs på 1,5hp
 • Biomedicin: Biomedicinsk profession (BIMM32) om antagen från och med 2021-07-01 till forskarutbildningen
  Kursen ger dispens för Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Tillämpad statistik I, Introduktionskursen samt valbar kurs på 1,5hp
 • Biomedicin: Biomedicinsk profession (BIMM34) om antagen mellan 2015-01-01 och 2021-06-30 till forskarutbildningen
  Kursen ger dispens för Forskningsetik 1,5hp, Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Tillämpad statistik I och II samt valbar kurs på 1,5hp. 
 • Biomedicin: Biomedicinsk profession (BIMM34) om antagen från och med 2021-07-01 till forskarutbildningen:
  Kursen ger dispens för kursmodulerna Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Tillämpad statistik I, och II samt  valbar kurs 1,5 hp.
 • MPHN23 Folkhälsovetenskap: Epidemiologi och biostatistik
  Kursen ger dispens för Tillämpad statistik I för doktorand antagen till och med 2021-06-30. För doktorand antagen från och med 2021-07-01 ger kursen dispens för kursmodulen Tillämpad statistik I inom Forskarskola i medicinsk vetenskap.
 • MEFD001, Försöksdjursvetenskap
  Om antagen mellan 2017-07-01 och 2021-06-30 ger kursens teoretiska del dispens för Tillämpad kvalitativ metod 1,5hp.
 • MESLEF1, Svensk lagstiftning och etik inom försöksdjursvetenskap
  Om antagen mellan 2017-07-01 och 2021-06-30 ger kursen dispens för Tillämpad kvalitativ metod 1,5hp.

Kontakt

För frågor vänligen kontakta: PhDcourses [at] med [dot] lu [dot] se