Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Undervisa på grundutbildningsnivå

Medicinska fakultetens utbildningar utgår ifrån ett studentcentrerat lärande och använder arbetsformer som stimulerar ett aktivt lärande.

Studentcentrerat och aktivt lärande

I grundutbildningsnämndens pedagogiska handlingsplan lyfts studentcentrerat, aktivt lärande fram som centralt. Studentcentrerat lärande innebär att studenten ses som en aktiv medskapare i lärandeaktiviteter och betonar studentens eget ansvar för lärandeprocessen. 

Vid aktivt lärande engageras studenter i lärandeprocessen på olika sätt genom att skapa och bearbeta det som ska läras. Till exempel kan studenterna få diskutera, lösa problem, formulera vad de behöver lära sig och ge återkoppling till varandra. Forskning visar att aktivt lärande har en positiv effekt på studieresultat och förståelse. På Medicinska fakulteten används till exempel team-baserat, problem-baserat och case-baserat lärande som alla är exempel på metoder för aktivt lärande. 

Grundutbildningsnämndens pedagogiska handlingsplan (PDF, 225 kB, ny flik)

Utvecklas som lärare

MedCUL (Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande) erbjuder kortare och längre högskolepedagogiska kurser och arrangerar även workshoppar och seminarier. 

Högskolepedagogiska kurser

Seminarier och workshoppar relevanta för undervisning