Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sök finansiering

Fakultetsgemensamma internationella stimulansmedel

Medicinska fakulteten utlyser internationella stimulansmedel två gånger per år (utlyses  1-15 april och 1-15 november). Dessa medel avser endast samarbeten inom grundutbildning och kan inte användas för forskningssamarbeten.

Tänk på att vistelsen måste omfatta minst 2 dagar och bestå av minst 8 undervisningstimmar per vecka eller tillfälle. 

För lärarmobilitet till de länder som ingår som programländer i Erasmus+ ska Erasmusstipendiet användas i första hand.

Om kostnaden beräknas överstiga stipendiebeloppet kan man ansöka om tilläggsfinansiering från internationella stimulansmedel genom att lämna in en ansökan i god tid före mobiliteten. 

Det kan vara kontaktresor till presumtiva eller befintliga partneruniversitet i syfte att öka student- och lärarmobiliteten, eller kontaktresor som på annat sätt främjar samarbete som överensstämmer med fakultetens handlingsplan för internationalisering. 

I ansökan om kontaktresa bör det tydligt framgå hur resultatet återkopplas till utbildningsprogrammet.

Ta del av fakultetens handlingsplan för internationalisering (PDF 586 kB, ny flik)

Här ingår projekt som syftar till att uppnå de delmål som står med i handlingsplanen för internationalisering av utbildning på grund- och avancerad nivå vid Medicinska fakulteten 2019 - 2024:

  • Antalet studenter som tillbringar en del av sin utbildning utomlands ska öka
  • Fördjupad internationalisering på hemmaplan
  • Ökad delaktighet i det internationella arbetet bland fakultetens undervisande personal
  • Ökad lärarmobilitet
  • Fördjupad samverkan med utländska lärosäten
  • Kopplingen mellan internationaliseringsarbetet och FN:s globala mål ska vara tydligt

Oavsett om du är intresserad av lärarmobilitet, kontaktresor eller finansiering av projekt kan du ansöka här. 

Kontakta teresa [dot] svarvell [at] med [dot] lu [dot] se om du har ytterligare frågor. 

Mobilitet för lärare

Internationella erfarenheter för dig som brinner för undervisningsfrågor 

Vill du bidra till förbättring av högre utbildning och nätverkskapande? STINT Teaching Sabbatical ger dig en möjlighet att utveckla universitetet och dig själv, med utgångspunkt i lärarrollen snarare än i forskarrollen, genom att tillbringa en hösttermin på ett av STINT:s elva partnerlärosäten i USA, Japan, Singapore och Hongkong. 

Medicinska fakulteten har möjlighet att nominera två kandidater för deltagande i STINT Teaching Sabbatical. Den nominerade ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i verksamheten vid LU. Utlysning och nominering för anställda vid Medicinska fakulteten koordineras av internationella avdelningen vid fakulteten.

Läs mer om programmet och utlysningen (webbplats för STINT Teaching Sabbatical)

Du som lärare, forskare eller doktorand kan få finansiering för undervisning, föreläsning, seminarium, handledning och examination vid ett partneruniversitet inom Erasmus+.

Löpande ansökan. 

Läs mer om ansökan, vistelse och ersättning (Medarbetarwebben) 

Personalfortbildning

Utveckla dig i din arbetsroll 

Du som är anställd vid Lunds universitet kan delta i det löpande arbetet vid ett partneruniversitet, företag eller organisation och få finansiering för: 

  • utbildningsmoment 
  • jobbskuggning
  • observationsperioder
  • ”Staff Weeks” 

Läs mer om ansökan, vistelse och ersättning (Medarbetarwebben)

 Är du intresserad av att vidareutveckla kompetenser som du kan dra nytta av i ditt jobb? Du hittar möjligheter för personalfortbildningar på databasen som drivs av IMOTION (Integration and Promotion of Staff Training Courses at Universities across Europe) - ett projekt finansierat inom EU:s satsning på livslångt lärande och kompetensutbyte mellan Erasmus+ länder.

Utforska möjligheter för personalfortbildning (webbplats/databas IMOTION, in English)

Genom utbytesprogram kan du stärka din kompetens och knyta värdefulla internationella kontakter. En omfattande lista över program med både korta och längre utbyten inom Norden, EU, internationella organisationer hittar du hos Universitets- och högskolerådet via länken nedan.

Utbytestjänstgöring för statsanställda (UHR:s webbplats)

Universitetsgemensamma finansieringsmöjligheter

Universitetsgemensamma utlysningar av medel för internationalisering hittar du på Lunds universitet medarbetarwebb:

Kontakt

Maria Sjöström
Internationell koordinator
+46 46 222 14 98
maria [dot] sjostrom [at] med [dot] lu [dot] se (maria[dot]sjostrom[at]med[dot]lu[dot]se)