Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beräkning av VIL

Det verksamhetsintegrerade lärandet (VIL), det vill säga studenternas kliniska placeringar, anges i olika kategorier. Dessa baseras på var i sjukvården det äger rum och på vilka insatser som förväntas från mottagande enhet (se tabell nedan).

Ersättningen för respektive VIL-kategori baseras på den insats som förväntas av den mottagande enheten.

För VIL-kategorier där studenten ska få aktiv handledning och aktivt delta i sjukvården är ersättningen generellt 1 timme och 15 minuter per student och dag. Studenten ska då vid varje pass få feedback samt formativ och/eller summativ   bedömning av färdigheter och generiska kompetenser.

Vissa av VIL-kategorierna påverkar inte hur mycket sjukvård som utförs. Exempel på detta är när studenter är med på operation, är med på en normalbokad mottagning eller följer med en konsult. Dock förutsätts även vid dessa moment att studenten ges möjlighet att aktivt delta i vården och i så stor utsträckning som möjligt få utföra moment. Ersättningen för dessa kategorier motsvarar 37,5 minuter läkartid per student och dag.

Några enstaka VIL-kategorier ersätts enligt annan princip. Vad som gäller för varje kategori framgår av tabellen nedan.

På termin 6-9 fördelas studenterna så att 20 procent är placerade i Helsingborg, 40 procent i Lund och 40 procent i Malmö. Dock varierar det faktiska antalet studenter på en kurs mellan olika terminer. Vi använder en schablon om totalt 125 studenter och resurser fördelas baserat på detta tal oavsett hur många studenter som faktiskt finns på kursen. Det ska finnas beredskap för en kurs att ta emot maximalt 140 studenter under en termin.

På alla kurser förekommer VIL-placeringar utanför Helsingborg/Lund/Malmö (till exempel Växjö, Halmstad, Karlskrona eller Kristianstad). Ersättning för dessa placeringar överförs då till mottagande sjukhus enligt särskild modell.

Kontakt

David Ganrot
Ekonom
david [dot] ganrot [at] med [dot] lu [dot] se

VIL-kategorier
VIL-kategoriBeräkning av Kommentar
ersättningfaktisk kostnad
Akutmottagning1 timme och 15 minuter läkartid/dagHär ska finnas tydliga instruktioner för handledning. Studenten ska vid varje pass observeras och få återkoppling registrerad i QPS.
Akutmottagning jourtid1 timme och 15 minuter läkartid per heldagspass + 50% för OB1 timme och 15 minuter läkartid på obekväm arbetstid (natt och helg)Schemaläggs som akutmottagning och instruktioner enligt den placeringen gäller, men om aktiviteten genomförs efter 22.00 en vardag eller på helg (dvs läkares jourtid) utgår angiven ersättning.
Auskultation37,5 minuter läkartid/dagStudenten auskulterar i annan verksamhet än läkarmottagning, t ex ambulans eller BVC, med konsult eller med annan personalkategori än läkare.
Auskultation jourtid37,5 minuter läkartid per heldagspass + 50% för OB37,5 minuter läkartid på obekväm arbetstid (natt och helg)Som auskultation men om aktiviteten genomförs efter 22.00 en vardag eller på helg (dvs läkares jourtid) utgår angiven ersättning.
Auskultationsmottagning37,5 minuter läkartid/dagEn student följer med en läkare på normalbokad mottagning. Ett huvudsakligt syfte blir att studenten ska delta i handläggning av olika patientkategorier.
Avdelning1 timme och 15 minuter läkartid/dagHär ska finnas tydliga instruktioner för handledning och studentuppgifter. Studenten ska vid varje pass observeras och få återkoppling registrerad i QPS.
    
KandidatmottagningBudgeteras timme för timme + förberedelse­tid (max faktor 2)Hur RS beräknar kostnaden för detta utreds. I nuläget beräknas den baserat på de läkartimmar som anges för momentet i budgeten.Räknas som VIL, men ska timbudgeteras. Ska ange antal timmar som en läkare aktivt handleder kandidatmottagning. Patienturvalet ska styras av studentens behov. Studenten ska vid varje pass observeras och få återkoppling registrerad i QPS. En kandidatmottagning ska i princip ordnas för minst tre studenter samtidigt. Kursansvarig och verksamhetschef fastställer förberedelsetid, då den kan variera mellan olika typer av kandidatmottagning och verksamhet. 
Narkos1 timme och 15 minuter läkartid/dagStudent följer med narkosläkare. Här ska finnas tydliga instruktioner för handledning och studentuppgifter. Studenten ska få färdighetsträning och vid varje pass observeras och få återkoppling registrerad i QPS.
OP37,5 minuter läkartid/dagStudenten följer med på OP. Tydligt syfte med placeringen ska finnas beskrivet.
Reducerad mottagning1 timme och 15 minuter läkartid/dagEtt patientbesök mindre än för en normalbokad mottagning (halvdagspass)En student följer med en läkare på mottagning, där antal patienter reducerats med en per halvdag. Studenten ska få vara aktiv och ska få strukturerad feedback efter mottagningen.
Vårdcentral, termin 11 timme läkartid/dagEn student följer med en läkare på normalbokad mottagning.
Vårdcentral, övriga terminer2 timmar läkartid/dagStudenten ska ges mycket tid för patientinteraktion och ska få handledning. Studenten ska vid varje pass observeras och få återkoppling registrerad i QPS.  På T11 ska studenten få agera så självständigt som möjligt.