Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar (PNR)

Nämnden för rehabilteringsutbildningar inbegriper arbetsterapeut-, audionom-, fysioterapeut- och logopedprogrammen.

Sammanträdesdatum

Hösten 2023

Onsdag 27 september 13.15 – 16.00 (lokal E11077)
Onsdag 25 oktober 13.15 – 16.00 (lokal E11077)
Onsdag 13 december 13.15 – 16.00 (lokal E11077)

Beredningsdatum

Hösten 2023

Onsdag 13 september 13.15 – 16.00  (lokal E11082)
Måndag 9 oktober 9.15 – 12.00 (lokal E11082)
Onsdag 29 november 13.15-16.00 (lokal E11082)

Mandatperiod 2022-01-01--2024-12-31 

Ordförande  
Ketty Andersson
universitetsadjunkt, dr med. vet
046-177833
ketty [dot] andersson [at] med [dot] lu [dot] se (ketty[dot]andersson[at]med[dot]lu[dot]se)
Vice ordförande  
Kristina Orban universitetsadjunkt,
dr med. vet
046- 222 18 98
kristina [dot] orban [at] med [dot] lu [dot] se (kristina[dot]orban[at]med[dot]lu[dot]se)

Lärarrepresentanter

 
Frida Eek,universitetslektor, dr med vet 046-222 99 12
frida [dot] eek [at] med [dot] lu [dot] se (frida[dot]eek[at]med[dot]lu[dot]se)
Tina Ibertsson universitetsadjunkt, dr med. vet 046-17 78 40
tina [dot] ibertsson [at] med [dot] lu [dot] se (tina[dot]ibertsson[at]med[dot]lu[dot]se)
Kristina Klintö (ersätter Susanna Whitling perioden 2023-04-15 – 2023-12-31) kristina [dot] klinto [at] med [dot] lu [dot] se
Anders Pålsson, universitetsadjunkt, MSc anders [dot] palsson [at] med [dot] lu (anders[dot]palsson[at]med[dot]lu)
Susanna Whitling, universitetsadjunkt, dr med. vet (tjänstledig)

susanna [dot] whitling [at] med [dot] lu [dot] se (susanna[dot]whitling[at]med[dot]lu[dot]se)

Representanter från yrkeslivet  
Sofia Hagel, chefsfysioterapeut SUS sofia [dot] hagel [at] skane [dot] se (sofia[dot]hagel[at]skane[dot]se) 
Björn Hassgård, Primärvården Skåne bjorn [dot] hassgard [at] skane [dot] se (bjorn[dot]hassgard[at]skane[dot]se) 
Representanter för studentkåren  

Therese Nilsson 

atur [at] vavslund [dot] se (atur[at]vavslund[dot]se)

Medina Bahaeva (logopedprogrammet)
Anja Skjaerbaek (audionomprogrammet)

laur [at] mfskane [dot] se (laur[at]mfskane[dot]se) 
laur [at] mfskane [dot] se (laur[at]mfskane[dot]se)
Ida Daugaard Hjort 
(fysioterapeutprogrammet)
pnr [at] ssgi [dot] nu (pnr[at]ssgi[dot]nu)

Övriga representanter med närvaro- och yttranderätt

 
Lisa Ekstam, programdirektör Arbetsterapeutprogrammet
lisa [dot] ekstam [at] med [dot] lu [dot] se

Kajsa Johansson, programdirektör

Audionomprogrammet
kajsa [dot] johansson [at] med [dot] lu [dot] se (kajsa[dot]johansson[at]med[dot]lu[dot]se)

Anne Sundén, programdirektör

Fysioterapeutprogrammet
anne [dot] sunden [at] med [dot] lu [dot] se (anne[dot]sunden[at]med[dot]lu[dot]se) 

Sara Wiberg, programdirektör

Logopedprogrammet
sara [dot] wiberg [at] med [dot] lu [dot] se (sara[dot]wiberg[at]med[dot]lu[dot]se)

Ordförande i Medicinska
Föreningen Lund-Malmö (MF)

ordf [at] mfskane [dot] se (ordf[at]mfskane[dot]se)

Ordförande i Sydsvenska
sjukgymnastinstitutets studentförening (SSGI)

ordf [at] ssgi [dot] lu [dot] se (ordf[at]ssgi[dot]lu[dot]se) 

Ordförande i Vårdvetenskapliga studentföreningen (VÅVS)

ordf [at] vavslund [dot] se (ordf[at]vavslund[dot]se)
Sten Erici MedCul
sten [dot] erici [at] med [dot] lu [dot] se (sten[dot]erici[at]med[dot]lu[dot]se)

Ekonom

 

Jonas Olsson

jonas_t [dot] olsson [at] med [dot] lu [dot] se (jonas_t[dot]olsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Sekreterare

 
Alexandra Strandberg alexandra [dot] strandberg [at] med [dot] lu [dot] se (alexandra[dot]strandberg[at]med[dot]lu[dot]se)

Länkarna nedan går till lärplattformen Canvas.

Kontakt

Alexandra Strandberg
Hs 66, Medicinska fakultetens kansli
BMC, Sölvegatan 19, Lund
alexandra [dot] strandberg [at] med [dot] lu [dot] se (alexandra[dot]strandberg[at]med[dot]lu[dot]se)

Utbildningsprogram

  • Arbetsterapeutprogrammet
  • Audionomprogrammet
  • Fysioterapeutprogrammet
  • Logopedprogrammet