Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Seminarier

Seminarieverksamhet och vetenskapliga konferenser 

Som doktorand förväntas du att aktivt deltaga i seminarier som är relevanta för forskningsprojektet och av allmänbildande karaktär i syfte att stärka ämnesexpertisen och din förmåga att presentera och diskutera din och andras forskning.

För doktorander antagna efter den 1 januari 2019 är det obligatoriskt att delta i minst 6 seminarier per år under minst 3 år av utbildningen inom ämnet medicinsk vetenskap. Doktoranden bör även delta i nationella och internationella konferenser och presentera egna resultat genom posters eller föredrag. 

Till seminarier räknas framförallt vetenskapliga föredrag, till exempel inom ramen för seminarieserier, men även disputationer, halvtidskontroller eller motsvarande. Så kallade journal clubs, samt möten och seminarier med vetenskapligt fokus inom den enskilda forskargruppen där doktoranden själv presenterar och/eller diskuterar andras forskning, kan ingå men inte utgöra merparten av de sex seminarierna. Vilka seminarier som ska ingå i utbildningen specificeras i den individuella studieplanen, utifrån vad som är lämpligt för att doktoranden ska uppnå examensmålen, och deltagandet redovisas inom kursen Generiska kunskaper och färdigheter.

Tabell seminariedokumentation (pdf 140 kB, ny flik)

För de som är antagna till en licentiatutbildning gäller att under 1 ½ år av sin forskarutbildning delta i minst sex seminarier per år inom ämnet medicinsk vetenskap.

För alla doktorander antagna fr.o.m. 2021-01-01 är deltagande på kappaseminariet "Att skriva kappan" (Writing the thesis summary) obligatoriskt.