Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klinisk handledning av läkarstudenter

Vem är kursen tänkt för?

För dig som är läkare som handleder läkarstudenter och som vill bredda och fördjupa din kompetens i klinisk handledning.

Förkunskapskrav

Inga.

Syfte

Syftet med kursen är att förbereda deltagaren för klinisk handledning av läkarstudenter.

Omfattning och prestationskrav

Kursen består av fyra moduler. För att bli godkänd krävs genomförda moduler dokumenterade i en personlig portfölj enligt instruktioner.

Examinationen utgör en helhetsbedömning av portföljen där den sammanlagda dokumentationen visar att deltagaren är förberedd för ovan nämnda professionella aktiviteter.

Efter genomgången kurs förväntas deltagaren självständigt kunna

  • planera för handledning av studenter med fokus på ett aktivt lärande 
  • använda handledningsmodeller anpassade till den individuella studenten samt till situation och sammanhang
  • använda modeller för observation, återkoppling och handledningssamtal vid handledning av studenter

Innehållet är utformat för att möta behov hos och vara relevant för studenter och handledare vid Läkarprogrammet vid Lunds universitet. Exempel på detta är planering och nivåanpassning av handledning i relation till kursmål och förtroendebaserade aktiviteter (Entrustable professional activities - EPA), aktivt lärande, observation och återkoppling med stöd av formulär, skillnader mellan feedback och feedforward, forskningsbaserade student- och personcentrerade handledningsmodeller, studenters utveckling av kliniska resonemang, autonomistödjande handledning, professionellt förhållningsätt och lärandeklimat i handledningssituationen.

Deltagarna genomför autentiska kursmoment, det vill säga prövar modeller och tillämpar det man lärt sig i den kliniska handledningen på sin arbetsplats. Upplägget möjliggör en individuell anpassning till varierande förkunskaper och behov av tid för att genomföra olika moduler.

Deltagaren genomför momenten individuellt och på de tider som passar denna. I Modul 3 och 4 ingår moment där deltagaren behöver hjälp av en student för att pröva en handledningsmodell, ge återkoppling och genomföra ett handledningssamtal. Dessa moment behöver planeras in under en period där det är troligt att man träffar studenter. Workshopar erbjuds under kursperioden. 

Tidsåtgången varierar mellan deltagare, dels beroende på förkunskaper och erfarenhet, dels beroende på vilka tidsperioder handledning är aktuellt på respektive arbetsplats. Som deltagare bestämmer man själv hur kursarbetet fördelas veckovis och i vilket tempo man vill genomföra kursen under terminen efter antagning och kursstart. En ungefärlig uppskattning av total tidsåtgång för att genomföra modulerna är mellan 20 och 40 timmar.

Genomförd kurs kan tillgodoräknas för högskolepedagogisk meritering.

Kursdatum vårterminen 2024

Är ni två eller flera handledare på en arbetsplats som vill gå kursen samtidigt kan ni genomföra uppgifter tillsammans med utgångspunkt i handledning på er egen arbetsplats. Är ni på en arbetsplats utanför region Skåne kan workshoppar i sal ersättas med workshoppar på distans på överenskommen tid. Kontakta pia [dot] strand [at] med [dot] lu [dot] se (pia[dot]strand[at]med[dot]lu[dot]se) senast nov 2023 inför deltagande vt 2024 för schemaläggning.

DatumTidInnehåll
6 mars13:30-16:00Workshop
17 april13:30-16:00Workshop
15 maj13:30-16:00Kursavslut - digitalt

Träffarna genomförs i sal. Du behöver vara närvarande vid kursträffarna.

Sista anmälningsdag är 28 februari.

Anmäl dig här

Kursdatum höstterminen 2024 - vårterminen 2025

Är ni två eller flera handledare på en arbetsplats som vill gå kursen samtidigt kan ni genomföra uppgifter tillsammans med utgångspunkt i handledning på er egen arbetsplats. Är ni på en arbetsplats utanför region Skåne kan workshoppar i sal ersättas med workshoppar på distans på överenskommen tid. Kontakta pia [dot] strand [at] med [dot] lu [dot] se (pia[dot]strand[at]med[dot]lu[dot]se) för schemaläggning senast maj 2024 inför deltagande som grupp höstterminen 2024.

DatumTidInnehåll
4 december13:30-16:00Workshop
22 januari 202513:30-16:00Workshop
12 mars 202513:30-16:00Kursavslut (digitalt)

De första två träffarna genomförs i sal. Du behöver vara närvarande vid kursträffarna.

Sista anmälningsdag är 27 november.

Anmäl dig här.

Kontakt

Kajsa Lamm
Universitetsadjunkt, MedCUL
kajsa [dot] lamm [at] med [dot] lu [dot] se (kajsa[dot]lamm[at]med[dot]lu[dot]se)