Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Expert på besök: Användbar återkoppling stöttar studenternas lärande

personal diskuterar kring runda bord
Deltagarna diskuterar hur olika formulär påverkar vilken återkoppling man ger. Foto: Kristina Lundholm Fors

Hur påverkar bedömning studenternas lärande? Professor Luke Dawson från School of Dentistry i Liverpool visar på en tydlig koppling mellan typen av bedömning och studenternas lärandeprocess.

En förmiddag i april samlades ett 30-tal personer som undervisar på fakulteten för att diskutera hur återkoppling till studenter med hjälp av formulär under VFU (verksamhetsförlagd undervisning) och VIL (verksamhetsintegrerat lärande) kan göras meningsfull och användbar. Som introduktion talade professor Luke Dawson från School of Dentistry i Liverpool om hur bedömning påverkar lärandet: hur vi bedömer driver studenternas beteende, och de val vi gör angående bedömning behöver därför vara genomtänkta och väl motiverade. Luke delade med sig av sin mångåriga erfarenhet att utveckla och använda ett system liknande QPS för återkoppling, och pekade ut fördelar och vanliga fallgropar.

Professor Luke Dawson föreläser
Professor Luke Dawson föreläser om hur bedömning påverkar lärandet. Foto: Kristina Lundholm Fors

För att se hur återkopplingsverktyget påverkar återkopplingen, fick deltagarna observera en student på film och ge återkoppling med olika formulär. Trots att alla sett samma film blev det tydliga skillnader i återkopplingen. Sara Wiberg, programansvarig på logopedprogrammet kommenterade:
– Alla bedömingsformulär har styrkor och svagheter, och det är nyttigt att få jämföra. Tidigare har vi sett bristerna med våra formulär men när vi jämför ser vi också de fördelar de har i förhållande till andra.

Målet med återkopplingen är att stötta studenternas lärande. Maja Weimarsson, läkarstudent på termin 10, och för dagen moderator i en av diskussionsgrupperna, fick frågan om vad hon vill berätta för sina kursare efter dagen.
– Det finns mycket frustration hos studenterna då återkopplingen i formulären ofta inte är meningsfull eller användbar. Samtidigt är den användbara återkoppling man får så väldigt viktig! Då är det skönt att höra att det sker så mycket jobb med att förbättra återkopplingen.

Att ge återkoppling med hjälp av formulär är ett av många verktyg för bedömning, och målet på sikt är att ta fram vägledande principer för bedömning för fakulteten. Vid fakulteten används systemet QPS där studenterna kan följa sin utveckling under utbildningen. Här samlas också den återkoppling som studenterna får, och engagemanget under denna förmiddag, som anordnades av MedCUL tillsammans med GUN och studenter, visar att alla involverade är motiverade att se till att återkopplingen blir allt mer användbar.

 

Målet på sikt är att ta fram vägledande principer för bedömning för fakulteten.