Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stilla rum och vilrum

Medarbetare och studenter har tillgång till vilrum och stilla rum vid universitetet.

Vilrum

All personal har tillgång till vilrummen och några vilrum är öppna för studenter. Följande riktlinjer gäller: 

 • I vilrummen får det inte förvaras annat än utrustning/inventarier som tillhör rummet, dvs inga personliga tillhörigheter, inga levande ljus och inga religiösa symboler får placeras i rummet. Om andra föremål än utrustning/inventarier påträffas i vilrummet kommer dessa att kasseras eller lämnas i låda för upphittade föremål el. dyl.
 • All personal har tillgång till vilrummen och några vilrum är öppna för studenter
 • Vilrummen ska enbart användas för tillfällig vila och ska inte användas under en längre tid, tex. för dygnsvila.
 • Vid användande av vilrummet ska närmaste chef eller lärare meddelas. Den person som använder vilrummet ansvarar för att berörd chef eller lärare är informerad.
 • Närmaste chef eller lärare som avgör om det behövs särskild övervakning av användare av vilrummet samt även om sjukvården behöver kallas in. Brukaren av rummet har möjlighet att använda larmet i vilrummet där signalen går till väktare.
 • Övernattning är ej tillåten i vilrum.
 • Vilrum får inte nyttjas som stilla rum.
 • Om vilrummet kräver extra städning efter nyttjande så meddelas detta till receptionen i respektive hus.

Stilla rum

Rum för stillhet och eftertanke är icke bokningsbara rum vid universitetet som erbjuder möjlighet till meditation, eftertanke eller bön. Rummen är öppna för både studenter och medarbetare vid universitetet, oavsett tro och livsåskådning. Det finns stilla rum i Lund, Malmö och Helsingborg.

Lund

 • Ekonomihögskolan, rum EC2:141, Tycho Brahes väg 1, Lund
 • Språk- och litteraturcentrum, rum SOL:A022 (källaren i Absalon), Helgonabacken 12, Lund
 • Skånes universitetssjukhus i Lund, entréhallen i huvudbyggnaden på Entrégatan 7, Lund

Helsingborg

 • Campus Helsingborg, rum C229, Universitetsplatsen 2, Helsingborg.
 • Helsingborg lasarett, entréplan i huvudbyggnaden, Helsingborg

Malmö

 • Skånes universitetssjukhus i Malmö, Jan Waldenströms gata 18, våning 3, Malmö.

Läs mer om rum för still och eftertanke på Medarbetarwebben.