Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dags att välja: Varför ska du bli skyddsombud?

Porträtt Johan Lind. Photo.
Huvudskyddsombud Johan Lind.

Nuvarande mandatperiod för skyddsombud löper ut den 31 december 2023. Du kan nominera andra eller dig själv fram till den 29 september. Huvudskyddsombudet Johan Lind berättar mer.

Hej Johan! Vem är du?
Jag arbetar som ekonom vid Medicinska institutionskansliet i Malmö och är huvudskyddsombud för de två institutionerna på fakulteten som har verksamhet i Malmö, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö och Institutionen för translationell medicin. Jag har arbetat vid Lunds universitet i nästan 20 år.

Varför är skyddsombud viktiga för medarbetarna?
Skyddsombuden är viktiga för medarbetarna i det att skyddsombuden företräder de som arbetar inom skyddsområdet i arbetsmiljöfrågor och verkar för en trygg och god arbetsmiljö. Skyddsombuden kan också vara en samtalspart för medarbetarna i alla arbetsmiljörelaterade frågor. Alla samtal med skyddsombud är sekretessbelagda. Skyddsombuden är också en resurs och samarbetspartner med den chef som är ansvarig för respektive skyddsområde.

Vad gör ett huvudskyddsombud?
Huvudskyddsombudet samordnar de lokala skyddsombudens verksamhet inom respektive skyddsområde och fungerar som kunskapsbank vid olika frågeställningar inom arbetsmiljöområdet som kommer upp. Huvudskyddsombudet samverkar även med arbetsgivaren och deltar bl a i skyddsronder samt vid Risk- och konsekvensanalyser i samband med organisationsförändringar och arbetsbrister. Huvudskyddsombudet deltar i HMS-kommittéarbete (Hälsa-, miljö- och säkerhetsfrågor) samt deltar i LSK (den lokala skyddskommittén vid Medicinska fakulteten).

Vad är skillnaden mellan huvudskyddsombud och skyddsombud?
Skillnaden mellan huvudskyddsombud och skyddsombud är den övergripande samordnande rollen för huvudskyddsombud med det övergripande samverkande arbetet gentemot arbetsgivaren medan de lokala skyddsombuden inom respektive skyddsområde har den lokala detaljkunskapen om arbetsmiljön där.

  Tre anledningar att engagera sig som skyddsombud

  1. Få vara med och skapa en bättre och tryggare psykosocial och fysisk arbetsmiljö
  2. Vara ett stöd för kollegorna i arbetsmiljöfrågor
  3. Engagemanget i arbetsmiljöarbetet skapar ytterligare en dimension till det dagliga arbetet i verksamheten. Som skyddsombud får du en grundläggande arbetsmiljöutbildning som tagits fram i samverkan mellan överskyddsombud, företagshälsovård och sektion HR

  Missa inte chansen att bli skyddsombud!

  Under hösten ska det därför genomföras ett skyddsombudsval inför den kommande mandatperioden den 1 januari 2024 till och med den 31 december 2026. Valet ska vara genomfört den 31 oktober 2023.

  Du kan nominera dig själv! Men du måste vara ansluten till Saco-S, Seko eller OFR/S. 

  Vill du veta mer om vad det innebär att vara skyddsombud vid universitetet?
  Skyddsombud och skyddskommittéer | Medarbetarwebben (lu.se)