Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kompetensutveckling & karriär

På Lunds universitets medarbetarwebb kan du läsa om vilka kurser du kan registrera dig för så att du kan vidarutvecklas inom ditt yrke. Prata alltid med din närmsta chef innan du bokar.

Kompetensutveckling vid Lunds universitet (Medarbetarwebben)

MedCUL är Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande. Vi samarbetar med ledning, lärare och studenter för ett behovsbaserat och praktiknära stöd i arbetet med att utveckla utbildningarna. Vi erbjuder den högskolepedagogiska utbildning du behöver för tjänst som adjunkt, lektor eller professor. Det gäller även doktorander och annan personal som medverkar i undervisning.

MedCUL - pedagogisk utveckling och utbildning

På Medicinska fakulteten finns ett karriärcentrum för doktorander, post docs och unga forskare.
Karriärcentrum

Future Faculty är ett nätverk för unga forskare vid fakulteten.
Future Faculty (in English)

Det finns bidrag att söka för deltagande i kurser, konferenser, kongresser och liknande. Medel måste sökas i god tid innan aktiviteten påbörjas varpå en individuell bedömning görs med avseende på sökandes tidigare tilldelning. Man kan inte bli tilldelad medel två år i rad. Bidrag beviljas ej till personer antagna till forskarutbildning eller till forskningsprojekt

Ansökan om bidrag ska omfatta den planerade aktivitetens syfte, tidpunkt och innehåll, samt kalkyl. Ansökan ska också omfatta en motivering av den sökande samt vara tillstyrkt av prefekt eller motsvarande. Då bidrag beviljas upp till högst hälften av det sökta beloppet ska ansökan åtföljas av ett intyg från prefekt att resterande del finansieras inom ramen för institutionen. 

Hit skickar du din anmälan

Kommittén för kompetensutveckling av teknisk/administrativ personal
Hämtställe 66
BMC F13
Lund

Kontakt

Christina Mihaly
E-post: Christina [dot] Mihaly [at] med [dot] lu [dot] se (Christina[dot]Mihaly[at]med[dot]lu[dot]se)

Du som är medarbetare vid Lunds universitet, doktorand eller har en annan anställning där du undervisar universitetets studenter har möjlighet att söka bidrag till fortbildning och kompetensutveckling utomlands. Önskan om internationell mobilitet kan ingå i den individuella kompetensutvecklingsplanen. Det finns goda möjligheter att som medarbetare söka finansiering för sina besök utomlands.

Internationella möjligheter

Bibliometrics Workshop: Check your numbers and increase your visibility.

EndNote Introductory Course

LUCRIS Workshops:
Improve your profile page in Lund University Research Portal
Get an overview of LUCRIS and the Lund University Research Portal

NVivo Introductory Course

Redcap-utbildning

Workshop: Data management plans – why, how and when?

Open Science Webinars:
Funders’ requirements and publishing agreements
Which Creative Commons license should I choose?
The FAIR Principles: What’s in it for me as a researcher?
Publish your research data: Ways to describe and publish research data

Poster Workshop

Hanlingsplanen för lärar- och forskartjänster ger ett ramverk för rekrytering, retention och utslussning till övriga samhället av lärar- och forskarmedarbetare.

Handlingsplan för lärar och forskartjänster (PDF, 370 kB, ny flik)