Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

20-årsjubileum: "Future Faculty har lärt mig hur man navigerar i akademin"

3 personer på bänk. Foto.
Future Facultys Saema Ansar, Anders Rasmussen och Nicole van Der Burg. Foto: Agata Garpenlind.

Tre medlemmar delar sina lärdomar från engagemang i organisationen som arbetar för att föra fram unga forskares och lärares röst vid fakulteten. Anmäl dig till jubileet den 2 maj senast den 20 april.

Anders Rasmussen, 40, docent i neurovetenskap, forskargruppsledare, ordförande i Future Faculty:

Hur, när och varför engagerade du dig i Future Faculty?
– Jag åkte på en retreat i Ystad 2018 som anordnades av Future Faculty utan att veta så mycket om organisationen. Det lät som en trevlig tillflyktsort med bra talare och en möjlighet att träffa andra unga forskare. Alla mina förväntningar infriades. När jag var klar med min postdok började jag därför gå på möten mer regelbundet, först som icke-medlem, vilket var ett bra sätt att lära mig mer om akademin och träffa nya vänner. När jag fick min BUL ansökte jag om att bli styrelseledamot, och 2020 blev jag vice ordförande. Året därpå tog jag över som ordförande, en post som jag fortfarande innehar i ytterligare några månader.

Vad har Future Faculty betytt för dig och din karriär?
 Future Faculty har varit oerhört viktigt för mig, både personligen och professionellt. Jag har träffat vänner som jag kan prata med om det som är bra och dåligt med den akademiska världen. Future Faculty har lärt mig hur man navigerar i den akademiska världen – hur man ansöker om tjänster och anslag, hur man får undervisning, kraven för att bygga en karriär, hur man skriver ett bra CV. Som vice ordförande och ordförande har jag också lärt mig vad det innebär att leda en organisation, något som jag nu tillämpar i många andra situationer nu.

På vilket sätt bidrar Future Faculty till fakulteten, tycker du?
– På många olika sätt. Det lär unga forskare om karriärvägar, inom och utanför akademin, inklusive hur man optimerar sina chanser. De som går med i styrelsen får värdefull erfarenhet av ledarskap. Future Faculty kopplar också samman unga forskare och i förlängningen olika forskargrupper – och ökar på så sätt samarbetet. Slutligen representerar Future Faculty de unga forskarnas (Future Faculty!) röst i fakultetens styrelser och kommittéer, en röst som annars kan glömmas bort. 

Är Future Faculty värt tidsinvesteringen, skulle du säga?
Utan att tveka! Future Faculty tar lite tid, särskilt om du blir styrelsemedlem. Men du får så mycket mer än om du skulle ha tillbringat några timmar till i labbet. Jag tror inte att jag hade fått min BUL-tjänst om det inte hade varit för råden från Future Faculty. Jag tror att det är en av de bästa investeringarna i din framtid som du kan göra: att gå med, antingen som medlem eller ännu hellre som medlem i arbetsgruppen eller styrelsemedlem.

Future Facultys 20-årsjubileum och Minervapriset

Evenemanget kommer att belysa den roll som Future Faculty har spelat från starten fram till idag. Vid evenemanget deltar dekanus för Medicinska fakulteten, Maria Björkqvist, samt äldre medlemmar av Future Faculty som startade organisationen.

Laura Wisse, universitetslektor och PI vid fakulteten, tar emot årets Minerva Leadership Award, som varje år delas ut av Fruture Faculty till goda ledare och förebilder vid fakulteten. Mingel med plockmat och dryck.

Anmäl dig här senast den 20 april.

Evenemanget: 2 maj,15:30
Plats: Belfragesalen, BMC, Sölvegatan 19, Lund
Kontakt: future_faculty [at] med [dot] lu [dot] se (future_faculty[at]med[dot]lu[dot]se)

Läs mer om Future Faculty här

Nicole van der Burg, 34 år, PhD, postdoktor

Ibland kan det vara mer tillfredsställande än mitt labbarbete.


Hon var ny i Sverige 2019 och gick på sin första Kanelbulledag som anordnades som ett uppsökande event av Future Faculty.
– Där träffade jag några av styrelsemedlemmarna och sedan vann jag faktiskt tävlingen om slumpmässiga idéer och blev rekommenderad att överväga att gå med i styrelsen termin därpå för att förverkliga mina idéer. Lät för bra för att vara sant, att ha idéer och faktiskt kunna genomföra dem (i motsats till att söka den fruktade forskningsfinansieringen). Så jag nominerade mig själv och blev invald.

Vad har Future Faculty betytt för dig och din karriär?
– Jag märker att folk tar mig på större allvar när jag kan presentera mig som "Steering Board member of Future Faculty". Att sitta i styrelsen har gett mig stor insikt i hur nästan alla beslut fattas på arbetsplatser. När du vill göra skillnad i hur saker och ting är på vilken nivå som helst är detta det första du verkligen måste förstå, och vilket bättre sätt än med dina kamrater!

På vilket sätt bidrar Future Faculty till fakulteten, tycker du?
– Vi lägger ner mycket arbete på att hålla unga och medelålders forskarna välinformerade så att de stannar kvar vid Medicinska fakulteten. Det är väl känt att forskare i början av karriären är de starkaste drivkrafterna för att producera nya forskningsidéer och resultat, därför strävar vi efter att stödja dem. Vi gör detta genom att företräda våra medlemmar i flera styrelser och se till att nya förändringar tar hänsyn till oss. Vi skapar och går med i arbetsgrupper i många system inom fakulteten för att ge vårt perspektiv, senast skapandet av de nya befordringskriterierna för BUL- och UL-positionerna. Vi anordnar också workshops, seminarier, retreater och nätverksevenemang som är skräddarsydda för våra medlemmars karriärstadier.

Är Future Faculty värt tidsinvesteringen tycker du?
– Det är mycket tillfredsställande att vara en del av en respekterad styrelse och organisation som fyller en lucka i stödet för mina kamrater. Ibland kan det vara mer tillfredsställande än mitt labbarbete, förmodligen på grund av den omedelbara tillfredsställelsen vi ser från våra medlemmar. Att gå med i Future Facultys styrelse har inte bara gett mig ett större perspektiv på fakultetens bakomliggande karaktär, utan också på mina egna karriärmål. Det har också gett mig färdigheter som jag nu har utöver mitt forsknings-CV.

Skulle du rekommendera unga forskare att engagera sig?
– Jag har aldrig träffat en ung forskare på fakulteten som inte har en bra idé som skulle kunna implementeras i fakulteten. Men jag är inte säker på att många vet att Future Faculty är plattformen för att förverkliga dessa idéer. Medlemmar är alltid välkomna att gå med i en arbetsgrupp (utan att gå med i styrelsen) för att genomföra en idé. Nästa steg är att gå med i styrelsen och nomineringarna för den är öppna från den 10-30 april (för styrelsen för perioden juli 2024-juni 2025).

Saema Ansar, 47 år, docent, forskargruppsledare:

En investering i din framtid som ger ovärderlig kunskap.


En retreat 2016 väckte en lust hos henne att bidra till att röster från unga forskare som strävar efter att bidra till fakulteten får höras.
– Jag drevs av att kunna främja positiv förändring och förstärka den kollektiva rösten i vårt samhälle och ansökte om att bli styrelseledamot och ordförande för Careers Task Force. 2017 valdes jag till styrelseordförande. Under hela min tid som ordförande styrdes mitt uppdrag av ett engagemang för transparens, integritet och inkludering, och av att forma framtiden för vår fakultet och skapa en stödjande miljö där öppenhet och framsteg råder och alla blir hörda och värderade.

Vad har Future Faculty betytt för dig och din karriär?
– Jag har utvecklats till en mer inkluderande och empatisk ledare, med fokus på organisationens uppdrag att förstärka och alla forskares röst och främja en transparent, rättvis och stödjande miljö för karriärutveckling. Mina roller inom Future Faculty, särskilt som ordförande, har stärkt min förmåga att navigera i komplexa beslutsprocesser och inspirera till positiv förändring. Alla dessa erfarenheter har visat sig vara ovärderliga i min nuvarande forskar- och lärarkarriär. Utöver de påtagliga fördelarna har det också berikat mitt liv med meningsfulla vänskapsband och glädjen i att samarbeta med individer – likasinnade och de som utmanat mig – men förenade av en gemensam passion för innovation och framsteg.

På vilket sätt bidrar Future Faculty till fakulteten, tycker du?
– Det spelar en central roll på många sätt. Som en plattform som representerar unga forskare fungerar den som en stödenhet för karriärutveckling och som en katalysator för att främja samarbete och nätverk. Genom att förstärka röster från unga fakultetsmedlemmar (våra framtida ledare) genom representation i olika styrelser och arbetsgrupper, odlar Future Faculty en kultur av inkludering, transparens och excellens. Jag strävade efter att ytterligare öka dess inverkan genom att driva initiativ som syftade till att stärka unga forskare och förespråka deras intressen på alla nivåer av beslutsfattande. Genom dessa ansträngningarna berikar Future Faculty inte bara det akademiska landskapet med nya perspektiv och innovativa tillvägagångssätt utan säkerställer också att nästa generations röster hörs och värderas i utformningen av akademins framtid, samtidigt som de utvecklar sina karriärer.

Är Future Faculty värt tidsinvesteringen skulle du säga?
– Otvetydigt! Att engagera sig i denna dynamiska organisation ger ovärderlig kunskap, utökar ditt professionella nätverk och det odlar varaktiga kontakter och vänskap som kommer att berika din karriärresa i många år framöver. Möjligheterna till tillväxt, samarbete och ledarskap inom Future Faculty är oöverträffade, vilket gör det till en viktig investering i din personliga och professionella utveckling som ledare inom akademin.
Jag rekommenderar varmt unga forskare att engagera sig i Future Faculty. Det är en investering i din framtid som ger ovärderlig kunskap och roliga upplevelser.