Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forum Medicum står klart

Forum Medicum utifrån. Foto.
Foto: Agata Garpenlind

Medicinska fakultetens nya lokaler högst upp på Sölvegatan i Lund står nu klara för inflyttning. Akademiska Hus tog i dagarna över huset från byggherren Skanska och passade då på att bjuda in till en rundvisning.

Syftet med den nya byggnaden är att tillgodose Medicinska fakultetens behov av funktionella lokaler för utbildning, forskning och kontor. På så sätt vill man ta till vara värdefulla möjligheter till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar och forskning i medicin, hälsa och vård. Sammanlagt kommer 4000 studenter, forskare och andra medarbetare ha sin hemvist i de nya lokalerna. Samtidigt innebär den nya byggnaden att platsen blir mer öppen och inbjudande, något som ska göra verksamheterna i Forum Medicum mer tillgängliga för omvärlden.

– Vi bygger inte bara ett hus utan detta är ett verktyg för Medicinska fakulteten. Tillsammans har vi skapat moderna lokaler i världsklass, säger Lena Åberg, projektledare på Akademiska Hus.

I det nya huset kommer det att finnas en rymlig restaurang, ett café och gott om studieplatser. Här finns också toppmoderna undervisningslokaler som möjliggör nya sätt att bedriva undervisning.

– Den här byggnaden gör att vi kommer att ha möjlighet att skapa nya möten och samarbeten över gränserna, mellan lärare och studenter och mellan fakultetens olika forskargrupper. Närheten till sjukhuset och universitetets andra fakulteter öppnar också upp för samarbeten även utanför fakulteten, poängterar Kristina Åkesson, dekan på Medicinska fakulteten.

Fakta Forum Medicum

Bygget av Forum Medicum har pågått sedan maj 2020 och omfattar 16 000 kvadratmeter nybyggnad och 7 800 kvadratmeter ombyggnad av Biomedicinskt centrum (BMC) vid Sölvegatan i Lund.

Projektet, som står klart före tidplan och håller budget, är en av Akademiska Hus och Lunds universitets största gemensamma satsningar någonsin.

Forum Medicum är certifierat i den högsta klassen för miljöbyggnad - nivå Guld, vilket bland annat innebär att byggnaden har en låg energiförbrukning. Projektet har också aktivt arbetat med att minska sitt klimatavtryck genom att återbruka material som till exempel gatsten och makadam, samt inte använt bodar utan inhyst de som byggt i befintliga lokaler.