Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitetssäkring av forskarutbildningen pågår

Portfölj. Foto.
Nu pågår kvalitetssäkring av doktorandkursen "Generiska kunskaper och färdigheter – Portfolio".

Kursledare Olga Göransson har samlat FU-prefekter och studiekoordinator Jan Lexell för att arbeta med kvalitetssäkring av doktorandkursen ”Generiska kunskaper och färdigheter”.

Kursen, som genomförs och examineras genom en portfolio, ges till alla doktorander vid fakulteten och fokuserar på de generiska kunskaper och färdigheter som är en del av forskarutbildningens examensmål. Genom kontinuerlig dokumentation och reflektion ska doktoranden få insikt i sitt lärande. Portfolion ligger sedan till grund för granskningen av uppnådda lärandemål i slutet av forskarutbildningen.

Målet med kvalitetssäkringen är att utreda behovet av en revidering av kursplanen och bedömningskriterier, vilket i sin tur underlättar examinationen.

– Portfolion utgör en stor del av våra doktoranders forskarutbildning. Därför är det värdefullt att vi uppdaterar kriterier för bedömning av portfolion, som stöd för våra FU-prefekter som ska ansvara för examinationen, säger professor Jan Lexell, studiekoordinator för forskarutbildningen vid Medicinska fakulteten.

Fakta om kursen

  • Kursledare Olga Göransson

  • Examinator FU-prefekten på varje institution

  • Målgrupp Forskarstuderande vid Medicinska fakulteten

  • Poäng 12 högskolepoäng

Läs mer om kursen

Olga Göransson. Foto.
Olga Göransson. Foto: Agata Garpenlind.

Profil i Forskningsportalen


Jan Lexell. Foto.
Jan Lexell. Foto: Kennet Ruona.

Profil i Forskningsportalen