Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samhörighet och gemenskap främjar framgång inom akademin

Medlemmarna i arbetsgruppen DEI
Medlemmarna i arbetsgruppen för mångfald, jämlikhet och inkludering inom Stamcellscentrum (se faktaruta).

Isolering är ett stort problem för många inom akademin. För att motverka detta bland sina doktorander bjöd arbetsgruppen för mångfald, jämlikhet och inkludering inom Stamcellcentrum in en expert på området till starten av årets forskarskola.

Att främja känslan av tillhörighet, trygghet och samhörighet leder i slutändan till bättre innovationer och större produktivitet.

Arbetsgruppen, ledd av Nicholas Leigh och Sofie Mohlin, vill prata mer om det faktum att akademin är, och genom tiderna har varit, en exklusiv och för många onåbar plats. 

– Genom att prata om frågor som mångfald, jämlikhet och inkludering vill vi öka inkluderingen och tillhörigheten. Vi hoppas att detta kan uppmuntra individer från alla bakgrunder att tänka på vetenskap som en karriär, göra det möjligt för LU att rekrytera på olika sätt och upprätthålla en mångsidig och inkluderande miljö vid universitetet. 

– Att främja känslan av tillhörighet, trygghet och samhörighet leder i slutändan till bättre innovationer och större produktivitet.

Verktyg som främjar välmående
Nicholas Leigh och Sofie Mohlin hoppas att doktoranderna efter workshopen ska ha fått verktyg och tankesätt att klara utmaningar och som främjar deras välmående. 

– Det kan handla om att omforma vår inre kritiker som ofta spär på perfektionism och bluffsyndrom, och strategier som främjar balansen i våra liv så att vi blir mer kreativa, motiverade och produktiva. Vårt mål är att öka medvetenheten om vad som tolereras i akademiska miljöer och identifiera åtgärder för att främja välbefinnande och en större känsla av tillhörighet och inkludering.

Vad kan arbetsgivaren göra för att främja återhämtning och välbefinnande?
– Bland annat genom att främja utbildning och medvetenhet om psykiska problem, erbjuda tillgängliga tjänster för psykisk hälsa och inrätta program för kamratstöd. Dessutom bör arbetsgivaren uppmuntra en sund balans mellan arbete och privatliv, införa initiativ för att minska stress, främja sociala kontakter och tillhandahålla utbildning för lärare och personal i frågor om mångfald, jämlikhet och inkludering. Det är också viktigt att införa strategier och att känna igen tecken på ohälsa hos studenter och personal. Genom sådana åtgärder kan vi skapa en stödjande miljö som främjar studenternas och personalens framgång och allmänna välbefinnande.

Arbetsgruppen för mångfald, jämlikhet och inkludering (bilden högst upp på sidan)

Överst från vänster:

 • Nicholas Leigh
 • Sofie Mohlin
 • Claire McKay
 • Abigail Altman
 • Jenny Hansson
 • Iran Augusto Silva

Mellersta raden från vänster:

 • Nils-Bjarne Woods
 • Malin Parmar
 • Alexis Bento Luis
 • Marie Jönsson
 • Christine Karlsson
 • Malavika Sreekumar Nair

Nederst från vänster:

 • Nika Gvazava
 • Xiaojie Xian
 • Franziska Olm
 • Vivien Horvath
 • Pia Johansson

För mer information om gruppen och deras arbete:

Diversity, Equity and Inclusion at Lund Stem Cell Center