Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö: Fler chefer behöver delta i ledarskapsutbildningar

Siluett av en grupp människor som tillsammans bestigit ett berg. Foto.

För att åtgärda de brister som har identifierats i utvärderingen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön vid Institutionen för laboratoriemedicin vill HMS-prefekten Karolin Hansén Nord att fler chefer ska delta i ledarskapsutbildningar.

Bristerna rör frågor som arbetstider, arbetsbelastning och kommunikationen mellan chefer och medarbetare kring den psykologiska arbetsmiljön.
– Genom att förbättra sina ledarskapsförmågor kan cheferna få en djupare förståelse för hur de kan motivera och stödja sina medarbetare, säger Karolin Hansén Nord.

Vilken roll spelar chefen för arbetsmiljön?

– Chefens roll som ledare spelar en central roll i att forma arbetsmiljön. Ledare som främst uppvisar passiva eller alltför kontrollerande ledarskapsbeteenden kan främja ett osunt arbetsklimat. Även om det finns situationer där en viss grad av kontroll och aktiv vägledning är nödvändig, särskilt inom nybildade team eller när nya medlemmar introduceras i en befintlig grupp, så uppstår den mest produktiva och innovativa arbetsmiljön när ledaren kan inspirera de anställda att kollektivt sträva mot en gemensamt mål. Här handlar det om att identifiera och locka fram varje anställds inre drivkraft.

Varför är det viktigt att utveckla sina chefs- och ledarskapsfärdigheter?

– En chef har flera ansvarsområden, som omfattar arbetsgivaransvar, verksamhetsansvar och ledarskap. De två första täcktes väl i fakultetens chefsutbildning Duco, som majoriteten av fakultetens chefer nu har genomgått. För att utveckla sina ledarskapsförmågor behöver man dock en annan typ av utbildning (se länkar till höger).

Vad krävs för att bli en bra ledare?

– För att bli en framgångsrik ledare är det två specifika personlighetsdrag som har visat sig vara extra betydelsefulla: vänlighet och känslomässig stabilitet. Med andra ord tenderar individer med en grundläggande positiv människosyn och de som har förmågan att behålla lugnet i pressade situationer att ha en större potential att bli framgångsrika ledare. Det är uppmuntrande att andra personlighetsdrag som utåtriktning, målmedvetenhet och öppenhet är mindre betydelsefulla i detta sammanhang. Det är i stället viktigt att betona att ledarskap är en färdighet som kan utvecklas genom reflektion och ökad självkännedom. Det finns olika metoder för att uppnå detta, varav en är att delta i de ledarskapsutbildningar som finns tillgängliga för universitets chefer.

 

Ledarskapsutbildning en förutsättning för att befordras till professor

Fakultetsledningen anser att det är av avgörande betydelse att professorer kan anta ledande positioner inom akademin, utanför sina egna forskargrupper, i syfte att främja forskningssamverkan och bidra till universitetets internationella genomslag. Det innebär att evidensbaserad ledarskapsutbildning nu är en förutsättning för befordran till professor, säger David Gisselsson Nord, vicedekan med ansvar för internationalisering och rekrytering.

För mer information, se Riktlinjer och regler för akademiska anställningar på fakultetens hemsida:

Allmän kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor (pdf)

Porträtt av Karolin Hansén Nord. Foto.

Karolin Hansén Nord, HMS-prefekt vid Institutionen för laboratoriemedicin.