The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

The Medical Degree Programme Board

Ordförande

 

Christer Larsson

ILM, translationell cancerforskning
046-222 64 33

Christer [dot] Larsson [at] med [dot] lu [dot] se (Christer[dot]Larsson[at]med[dot]lu[dot]se)
Lärarledamöter  

Arne Lindgren (vice ordförande)

IKVL
Neurologi
046-17 14 24

Arne [dot] Lindgren [at] med [dot] lu [dot] se (Arne[dot]Lindgren[at]med[dot]lu[dot]se)

Mensura Junuzovic

IKVM
Allmänmedicin och samhällsmedicin

mensura [dot] junuzovic [at] med [dot] lu [dot] se (mensura[dot]junuzovic[at]med[dot]lu[dot]se)

Daniel Lindqvist

IKVL
Psykiatri

Daniel [dot] Lindqvist [at] med [dot] lu [dot] se (Daniel[dot]Lindqvist[at]med[dot]lu[dot]se)

Elisabet Londos

IKVM
Enheten för klinisk minnesforskning
040-33 55 17

elisabet [dot] londos [at] skane [dot] se (elisabet[dot]londos[at]skane[dot]se)

Charlotta Nilsson

IKVL
Avd för kliniska vetenskaper Helsingborg (pediatrik)
042-406 30 24 

charlotta [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se (charlotta[dot]nilsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Kristina Persson

ILM
Avd för klinisk kemi och farmakologi
046-17 34 71, 070-090 20 51 

kristina [dot] persson [at] med [dot] lu [dot] se (kristina[dot]persson[at]med[dot]lu[dot]se)
Anders Rasmussen EMV
Associativ inlärning
0709 - 74 66 09 

Anders [dot] Rasmussen [at] med [dot] lu [dot] se (Anders[dot]Rasmussen[at]med[dot]lu[dot]se)
Yrkeslivsledamöter  

Pelle Gustafson, chefläkare

LÖF Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag
08-551 010 94

Pelle [dot] Gustafson [at] lof [dot] se (Pelle[dot]Gustafson[at]lof[dot]se)
Sven Karlsson, chefläkare SUS Region Skåne
046-17 71 75

Sven [dot] Karlsson [at] skane [dot] se (Sven[dot]Karlsson[at]skane[dot]se)
Administrativ ledamot  
John Jönsson, avdelningschef  Avdelningen för läkarprogrammets kursadministration
Medicinska fakultetens kansli
046 - 222 94 65
john [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se (john[dot]jonsson[at]med[dot]lu[dot]se)
Studentledamöter  

Ylva Malmström

ylva [dot] malmstrom [dot] 4081 [at] student [dot] lu [dot] se

Laura Sozanska

laura [dot] sozanska [dot] 0123 [at] student [dot] lu [dot] se
Max Wictor
 
max [dot] wictor [dot] 6552 [at] student [dot] lu [dot] se (max[dot]wictor[dot]6552[at]student[dot]lu[dot]se)
Närvaro- och yttranderätt  

Sara Regnér
Programdirektör

IKVL
Enheten för kirurgi

076-789 13 17
Sara [dot] Regner [at] med [dot] lu [dot] se (Sara[dot]Regner[at]med[dot]lu[dot]se)

Anna Hultgårdh
Ställföreträdande programdirektör och grundnivåansvarig

EMV
Kärlväggsbiologi
046-222 96 73

Anna [dot] Hultgardh [at] med [dot] lu [dot] se (Anna[dot]Hultgardh[at]med[dot]lu[dot]se)

Björn Rosengren
Ordförande examinationskommittén

Ortopedi - klinisk och molekylär osteoporosforskning
Lektor vid EpiHealth: Epidemiology for Health 

bjorn [dot] rosengren [at] med [dot] lu [dot] se (bjorn[dot]rosengren[at]med[dot]lu[dot]se)

Eva Norström
Ordförande studiesociala kommittén

Klinisk kemi, Malmö
eva [dot] norstrom [at] med [dot] lu [dot] se (eva[dot]norstrom[at]med[dot]lu[dot]se)

Bobby Tingstedt
Ordförande internationella kommittén

IKVL
Kirurgi
046-17 14 34

bobby [dot] tingstedt [at] med [dot] lu [dot] se (bobby[dot]tingstedt[at]med[dot]lu[dot]se)

Kristina Lundholm Fors

Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande MedCUL
Kristina [dot] Lundholm_fors [at] med [dot] lu [dot] se (Kristina[dot]Lundholm_fors[at]med[dot]lu[dot]se)

Ordförande i studentkåren

Utses av studentkåren Medicinska Föreningen
Hs 66, I 10, BMC, Sölvegatan 19, Lund
046-222 01 08

ordf [at] mfskane [dot] se (ordf[at]mfskane[dot]se)

David Ganrot
Ekonom

Medicinska fakultetens kansli
046-222 30 67

David [dot] Ganrot [at] med [dot] lu [dot] se (David[dot]Ganrot[at]med[dot]lu[dot]se)
Anna Olsson
Utbildningskoordinator
Medicinska fakultetens kansli
046-222 94 18

Anna_M [dot] Olsson [at] med [dot] lu [dot] se (Anna_M[dot]Olsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Contact

Christer Larsson
Chair
+46 46 222 64 33
christer [dot] larsson [at] med [dot] lu [dot] se (christer[dot]larsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Anna Olsson
Education coordinator
+ 46 46 222 94 18

anna_m [dot] olsson [at] med [dot] lu [dot] se (anna_m[dot]olsson[at]med[dot]lu[dot]se)