Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd till systematiska översikter och litteraturöversikter

Om du ska göra en litteraturöversikt eller systematisk översikt eller ta fram eller uppdatera kliniska riktlinjer, kan du få stöd av oss på BIKT, Bibliotek & IKT genom hela processen, från projektstart och registrering av protokoll till färdig publikation.

Så här bidrar vi med kvalitet i din översikt

Vi kan hjälpa dig med:

  • att ta fram relevanta söktermer för din forskningsfråga
  • att utföra en strukturerad sökning till en litteraturöversikt, systematisk översikt eller metaanalys
  • att välja och använda relevanta verktyg som stödjer arbetsprocessen
  • rådgivning och tips om metodstöd

Boka tid för konsultation och beställ en litteratursökning

Vi garanterar att din sökning optimeras för ändamålet och att lämpliga databaser, ämnesord och relevanta termer inkluderas i sökningen. Genom att konsultera oss sparar du tid och säkerställer att sökningen blir dokumenterad och reproducerbar enligt PRISMA, internationell metodstandard för översikter.

Boka tid för konsultation (webbformulär)

Läs mer om hur du beställer en litteratursökning eller forskningskartläggning

Kom igång med din översikt

I databasen PROSPERO (International prospective register of systematic reviews) kan du söka efter redan registrerade systematiska översikter och registrera ditt protokoll. Det är bra att registrera ett protokoll inför arbetet med en systematisk översikt eftersom det ökar transparensen i publikationsprocessen och du undviker att lägga ner tid på något som redan efterforskas.

PROSPERO på UK National Institue for Health Research´s webbsida

I Cochrane Interactive Learning kan du, på egen hand och i eget tempo, lära dig mer om de olika delarna i en systematisk översikt och hur du bäst kan göra en systemtisk översikt.

Cochrane Interactive Learning är en onlinekurs uppdelad i moduler, där du steg för steg går igenom arbetsprocessen.

Du behöver logga in med din Lucat och registrera dig innan du kan gå kursen.

Mer information om Cohcrane Interactive learning på Lunds universitets portal LUBsearch Databases

Metodstandard för systematiska översikter och litteraturöversikter:

PRISMA Transparent reporting of systematic reviews and meta-analyses på PRISMA:s webbplats.

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions på webbplats för Cochrane Trainin

SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten: en metodbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020.
Ta del av SBU-utvärderingen (SBU:s webbplats)

Verktyg för att arbeta med din översikt

Covidence kan hjälpa dig och dina kollegor att arbeta effektivt och strukturerat under hela arbetsprocessen med selektion av studier, kvalitetsgranskning och extraktion av data. Covidence underlättar även samarbete, logistik och dokumentation. Verktyget är kostnadsfritt för medarbetare vid Medicinska fakulteten.

Reviewproduktion – hantera data, text och andra delar i din översikt

I RevMan Web (Review Manager) kan du skriva texter såväl som hantera och presentera data. Verktyget kan användas både för systematiska översikter och andra litteraturöversikter och är utvecklad av organisationen Cochrane.

Kontakt

Har du frågor eller behöver hjälp?

Kontakta Bibliotek & IKT:s forskarstöd via Litteratursökning och support till översikter (webbformulär)